Image Map

Taşeron gerçeği, yeni yıla işsiz giren işçilerle bir kez daha kendini gösterdi: TAŞERON ÇALIŞMA İŞSİZLİK DEMEKTİR!

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, çığ gibi büyüyen taşeronlaştırmaya ilişkin açıklaması:

Taşeron gerçeği, yeni yıla işsiz giren işçilerle bir kez daha kendini gösterdi: TAŞERON ÇALIŞMA İŞSİZLİK DEMEKTİR!

 

2013 yılına binlerce işçi, alınterlerini akıttıkları işyerlerinde taşeron firmada çalıştıkları için işsizliğe mahkum edildi. Ankara’dan Mersin’e, İzmir’den Trabzon ve Antalya’ya kadar, Türkiye’nin dört bir yanında yeni yılda işsiz kalan işçilerin haberleri basın yayın organlarında yer aldı. Taşeron gerçeği bir kez daha bu vesile ile gündeme taşındı.

 

Taşeronluk, iş cinayetlerini, eksik ücretleri, yatmayan maaşları, ödenmeyen sigorta primlerini, kullandırılmayan ücretli izinleri, yasal çalışma sürelerinin çok üzerinde ücretsiz çalışma sürelerini, yıl sonunda asıl işverenin taşeron firma ile anlaşmaması sonucunda işsiz kalmayı temsil etmektedir.

 

Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron firma işçilerinin sözde sorunlarını çözmek gerekçesi ile başlatılan çalışmalar, bizzat bakanlık tarafından köleliğe benzetilen taşeron işçiliğini yaygınlaştırma amacı taşımaktadır. Bu yapılırken de taşeron işçilerinin mevcut İş Kanunu’nda zaten var olan haklarının uygulanmaması gerekçe gösterilmektedir. Taşeron sistemi, işverenler tarafından emek maliyetlerini aşağıya çekmek, işçi ile ilgili sorumluluklardan kaçmak amacıyla oluşturulmuş, kuralsızlığın, esnekliğin, güvencesizliğin zeminidir. En büyük işveren olarak devletin ve özel şirketlerin hızla taşeron sistemine yönelmelerinin nedeni budur. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre taşeron işçi sayısı AKP hükümeti döneminde 4 kat artarak 1,5 milyonu geçmiştir. Dolayısıyla kurallı çalışmadan, yasal düzenlemelerden kaçısın aracı olarak yaygınlaştırılmak istenen bir sistemin “iyileştirilebilmesi” mümkün değildir. Hükümetin gündeminde olan taşeron yasası ile kadrolu çalışma olanaksız hale getirilmek istenmekte, tek çalışma biçimi olarak hukuksuzluğun, yasalardan kaçısın adresi olan taşeronluk kurumu dayatılmaktadır. 2013 yılında hükümetin çalışma hayatına yönelik temel hedeflerinden biri herkesi taşeron işçisi kılacak bu düzenlemenin hayata geçmesidir.

 

Konfederasyonumuz, taşeron sisteminin güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, iş cinayetlerinin, sendikasızlaştırmanın, yasaları ve hakları yok saymanın adı olduğunu her fırsatta gündeme getirmektedir. Yapılmak istenen çalışma hayatını cehenneme çevirmektir. Bunu yaparken de taşeron işçilerin umutları ile oynanmaktadır. Henüz yeni girdiğimiz 2013 yılının son günlerinde, taşeron firmada çalıştığı için 2013 yılına işsiz girenlerin sayısının katlanmasına izin vermeyeceğiz.

 

2013 yılı taşerona karşı kadrolu, sigortalı, sendikalı bir iş talebinin haykırış yılı olacaktır.

 

ITUC ETUC