Image Map

DİSK 46. YILINDA GREVDEKİ DAİYANG-SK İŞÇİLERİYLE OMUZ OMUZA!

DİSK 46 yıl önce, 13 Şubat 1967 yılında İstanbul’da kurulduğu günden bugüne, kendini yalnızca üyelerinin çıkarlarını korumakla sınırlamayıp, tüm topluma karşı sorumlu olduğunu bilerek hareket etti.

 

DİSK, ülkenin tüm sorunlarını kendi sorunu olarak gördü, toplumun örgütlü ve öncü gücü olmanın bir gereği olarak bu görevini 46 yıldır binbir türlü baskı, tutuklama, kapatma davaları, işkenceler, cezaevleri ve antidemokratik yasalarla engellenmesine karşın yerine getirmeye çalıştı.

 

İşte bu nedenledir ki DİSK, sınıf ve kitle sendikacılığının bugün yok edilip yerine yandaş sendikacılığın ve ABD direktifleriyle AKP şemsiyesi altında totaliter bir rejimin kurulmaya çalışıldığı bu süreçte de yine alanlardadır.

 

DİSK kurulduğunda ihtiyaçtı, bugün daha büyük bir ihtiyaç. DİSK’e sahip çıkmak bugün de demokrasiye, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır.

 

·        Çünkü DİSK tarihi Türkiye İşçi Sınıfının tarihidir.

·        DİSK tarihi Kavel Direnişi’dir, MESS’e başkaldırıdır.

·        DİSK, 15-16 Haziran’dır. DİSK demokrasi mücadelesidir.

·        DİSK 1 Mayıs’tır. DİSK faşizme dur diyebilme cesareti ve iradesidir.

·        DİSK 12 Eylül’e ve günümüzdeki sürdürücülerine karşı özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasiyi simgeleyen bir direniştir.

·        DİSK, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, demokrasinin, bağımsızlığın, dayanışmanın, emeğin, paylaşmanın, adaletin, yoksulların, dışlananların, farklıların, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, gençlerin UMUDU ve SESİDİR!

 

VE DİSK, BU UMUDU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEKTİR!..

 

Kuruluşumuzun 46. yıldönümünde yine alanlardayız!

13 ŞUBAT 2013 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA ÇORLU CUMHURİYET MEYDANI’NDA GREVDEKİ DAİYANG-SK İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE VE OMUZ OMUZA OLACAĞIZ!

 

·        AKP’NİN EMEK DÜŞMANI POLİTİKALARINDAN BESLENEN PARABALARINA KARŞI,

·        ÜLKEMİZİ TOTALİTER, BASKICI BİR REJİME HAPSETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI,

·        HALKIMIZI ZAMLARA, ASGARİ ÜCRETE, YOKSULLUĞA, İŞSİZLİĞE, GÜVENCESİZLİĞE VE ADALETSİZLİĞE BOYUN EĞDİRMEK İSTEYENLERE KARŞI

 

SEN DE KATIL, EN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAHİP ÇIK!

 

ITUC ETUC