Image Map

DİSK Kadın Komisyonu: "Söyleyecek sözümüz var!"

DİSK Kadın Komisyonu:

BUGÜN 8 MART! SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR!

 Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde DİSK’li, KESK’li ve TTB’li kadınlar olarak; 8 Mart’ın kadınlara resmi tatil ilan edilmesi için bir kampanya başlattık. Bizler bu resmi tatil günü talebimizle; resmi geçitler, devlet törenleri ve bizim adımıza bizim adımızı anmadan çıkartılan yasalara karşı yılın bir günü kadın sorunlarına dikkat çekmek ve mücadelemizi sokaklara tüm kadınlarla birlikte taşımak için, kadın dayanışmasını örmek için, kadına yönelik şiddete, kadın emeğinin görünmez kılınmasına ve kadınların güvencesiz çalıştırılmasına karşı birlikte direnmek için biraraya geliyoruz. Ücretsiz ev işlerinin ve eşitsiz koşullarda çalıştığımız tüm işlerin bir tek gün bile olsa durmasını istiyoruz. Biz DİSK’li kadınlar olarak bu çağrının ve mücadelenin takipçisi olacağız. Bugün, dün olduğu gibi kadınları yaşamın dışına itmeye çalışanlara karşı tekrar sözümüzü örgütlüyor ve başta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi talebi olmak üzere:

Sınıfsal, ulusal ve cinsel sömürüye son verilmesini,

 • Kadın istihdamında tek seçenekmiş  sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalıştırmanın durdurulmasını,
 • Militarizmin ve savaşın en çok kadınları etkilediği bilinci ile barışın bir an önce demokratik yollarla sağlanmasını,
 • Eşit işe eşit ücret verilmesini,
 • Çocuklarımızı güvenle bırakacağımız ücretsiz, sağlıklı kreşler ve bakım evlerinin sağlanmasını,
 • Ev işçisi ve ev eksenli çalışan kadınların emeklerinin görünür kılınarak sosyal güvence kapsamına alınmasını,
 • Sendikalaşma ve örgütlenme önünde her türlü yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını,
 • Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmasını,
 • Şiddete uğrayan kadınların korunmasını, yasaların kadın lehine düzenlenmesini,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaldırılarak Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını,
 • İşyerinde, sokakta kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobbingin son bulması için düzenleme yapılmasını,
 • Kadından yana imza atılan tüm uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını İSTİYORUZ!

Bizler artık yeter diyoruz! İşyerinde, evde, sokakta özgür ve eşit bireyler olarak yaşamak, çalışmak İSTİYORUZ!

Kadınlar olarak verdiğimiz eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, toplumun her kesiminden ezilen, dışlanan ama isyan eden, barış, emek, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile kadın mücadelesinin ayrılmaz bütünlüğüne inanan bütün kadınlarla yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza, el ele olduğumuz sürece başarılı olacağına inanıyoruz.

 

Çünkü gün dayanışma günüdürR30;

Çünkü gün direnme ve isyan etme günüdür…

Çünkü gün kadınların mücadele günüdürR30;

Yaşasın 8 Mart!

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

ITUC ETUC