Image Map

YOKSUL HALKLARIN UMUDU OLAN HUGO CHÁVEZ'İ UNUTMAYACAĞIZ!

 

DİSK Yönetim Kurulu:

 

YOKSUL HALKLARIN UMUDU OLAN HUGO CHÁVEZ’İ UNUTMAYACAĞIZ!

 

“21. Yüzyıl için Sosyalizm” sloganıyla 1998’den itibaren Venezuela Devlet Başkanlığı yapan, ülkesinde Bolivarcı Devrim’in sosyalist reformlarını uygulayan; emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinde komünal konseyler ve işçilerce yönetilen kooperatifler kurup, bir dizi toprak reformunu hayata geçirerek, çeşitli önemli sanayileri kamulaştıran Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) lideri Hugo Rafael Chávez Frías hayatını kaybetti.

 

Ülkesinin bağımsızlığı ve demokratikleşmesi için neo-liberalizme karşı somut bir alternatif oluşturan, ABD emperyalizmine kafa tutan Chávez, Venezuela halkının yüz yüze olduğu yoksulluk, açlık, cehalet, barınma, çalışma ve kadın hakları gibi sorunlarının çözümünün kapitalist sistem içinde kalınarak sağlanamayacağını vurguladığı ve etkin politikalar oluşturduğu için emperyalizmin Latin Amerika’daki hedefi ve yoksul halkların ise umudu haline geldi.

 

Adaletli, eşit ve özgür bir dünyanın ancak sosyalizme açılarak gerçekleştirilebileceğini savunan ve ölümüne kadar da mücadeleden taviz vermeyen Hugo Chávez’i unutmayacağız!

 

ITUC ETUC