Image Map

ITUC Genel Sekreteri 1 Mayıs'ta Taksim'de

Sayın Başbakan,

Size, 156 ülke ve bölgede 315 üyesi bulunan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından temsil edilen 175 milyon işçi adına, yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına ilişkin olarak yazıyorum.

İşçilerin kazanımlarının bir ifadesi olarak 1 Mayıs, Türkiye dâhil olmak üzere hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde kutlanmaktadır. 1 Mayıs uluslararası işçi hareketinin başarılarını kutlama ve aynı zamanda hayatı pahasına mücadeleye katkıda bulunmuş işçileri anma günüdür. Bugün aynı zamanda bu mücadelenin henüz bitmemiş olduğunun hatırlatıcısıdır. Çünkü Dünya’nın dört bir yanında işçi haklarına yönelik ihlaller sürmektedir.

Bu nedenle İstanbul Valiliği’nin İşçi Bayramı gösterilerinin Taksim Meydanı’nda yapılmasını yasaklama kararını derin bir endişeyle karşılıyorum. ITUC, Taksim Meydanı’nda 1977’de yaşanan ve polisle çatışma sonucu 34 işçinin öldürülmesine yol açan üzücü olaylardan sonra Taksim Meydanı’na yeniden girilmesine izin verilen 1 Mayıs 2010’daki gösterilere temsilci gönderdiği için bu olayın geçmişinden tümüyle haberdar.

2010’da 140,000 sendika yöneticisi, üyesi ve sempatizanı İstanbul sokaklarından Taksim Meydanı’na yürüdü. Tüm bu sürede herhangi bir olay ve düzeni sağlamak üzere polisin müdahalesini gerektirecek herhangi bir durum yaşanmadı. 2011 ve 2012 yıllarında da gösteriler huzur içinde gerçekleşti.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 27 Kasım 2012 tarihinde 38676/08 sayılı başvuruyla ilgili olarak Türkiye Devleti hakkında verdiği hükmün, barışçıl gösteri düzenleme konusunda, DİSK ve KESK lehine olduğunu hatırlatmak isterim.

Bu yıl İstanbul’da yapılacak olan 1 Mayıs eylemine bizzat katılarak ülkenizin işçilerine ITUC’un onların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve uluslararası sendikal hareketin gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu göstermek istiyorum.

Bu nedenle emeğin örgütlenmesine ilişkin bir kutlama sırasında, herkes için bir kutlama olması gerekirken, polis baskısına tanık olmak beni büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Sizi böyle bir şeyin yaşanmamasını ve 1 Mayıs’ın dünyanın her yerinde olduğu gibi işçiler için keyifli bir gün olmasını sağlamak için göreve çağırıyorum.

ITUC ETUC