Image Map

KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIYLA ŞEHRİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKENLER İSTANBUL HALKINA SIKIYÖNETİM UYGULUYOR!..

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, 1 Mayıs 2013 Taksim kutlamalarının engellenmesi için İstanbul’da adeta sıkıyönetim uygulanmasına yönelik açıklaması:

KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIYLA ŞEHRİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKENLER İSTANBUL HALKINA SIKIYÖNETİM UYGULUYOR!..

Taksim 1 Mayıs Alanı’nında kutlamaları yasaklayarak demokratik hakkımızı kullanmamızı engelleyenler şimdi de İstanbul sokaklarını halka kapatarak hukuksuzluğu sürdürüyor.

İstanbul Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamayla metro, metrobüs, vapur seferlerini 1 Mayıs’ta iptal ederek, Taksim’e açılan bütün bulvar, cadde ve sokakları da trafiğe kapattığını bildirdi.

Taksim 1 Mayıs Alanı’nı “Yayalaştırma Projesi” gerekçesiyle işçi sınıfına kapatan AKP ve İstanbul Valiliği şimdi de demokratik haklarımızı kullanmamızı bahane ederek İstanbul’da “sıkıyönetim” uygulayarak tüm halkı cezalandırıyor.

İstanbul’da seferlerin iptal edilerek İstanbul halkının ulaşım haklarının ve seyahat özgürlüklerinin engellenmesi de, yasalardan doğan hak ve özgürlüklerimizin engellemesi gibi hukuksuzdur ve yasadışıdır. Kamu görevinde bulunanlar, kanunları ihlal ederek, görevlerini kötüye kullanmaktadırlar.

Hiç kimse ne işçi sınıfının ne de halkın yasalardan doğan haklarını kullanmasını engelleyemez. Bunu İstanbul Valiliği’ne de, İçişleri Bakanlığı’na da, Başbakan’a bildirmemize rağmen yasakçı tutumlarında diretmeleri ve yeni yasaklar getirmeleri AKP’nin yasakçı anlayışını, otoriter nasıl bir rejim özlemi içinde olduklarını da göstermektedir.

Defalarca söyledik, bir kez daha bu vesileyle tekrar ediyoruz:

1.    “1 Mayıs İşçi Bayramı”, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da ve 5892 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle “Emek ve Dayanışma Günü” olarak tatil ilan edilmiştir. 

2.    2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun istisnalar başlığını taşıyan 4. maddesinin (b) fıkrası “Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar”ın istisna kapsamında bulunduğunu açıkça hükme bağlamaktadır.

3.    Ülkemiz tarafından usulünce yürürlüğe konulmuş bulunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 20. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi  toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını teminat altına almakta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İHAM)’ın içtihatları da barışçıl (silahsız saldırısız) toplantı ve gösteri yürüyüşünün temel bir hak olduğunu ve sınırlanamayacağını ifade etmektedir.

4.    İstanbul Valiliği’nin, 12 milyonluk bir kentte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını, sınırlayan, yasaklayan idari kararı Anayasa’nın 13. maddesi anlamında hakkın özünü zedeleyen, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ve İHAM içtihatlarına aykırı bir sınırlamadır.

5.    Hükümet,  İHAM tarafından 27.11.2012 tarihinde verilen bu karara itiraz hakkını kullanmamış, kararda yapılan tespitleri kabul etmiş, karar ihlallerin tespiti yönünden kesinleşmiştir. Kesinleşmiş olan bu karar, uygulanmak zorundadır. İHAS 46 m./1 İHAM kararlarına uyma yükümlülüğünü düzenlemiş, İHAS 44 m.de kararlara uymamanın Bakanlar Komitesinin Denetimini gerektireceği yaptırımını düzenlemiştir.

6.    Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 19 Ocak 2000 tarihli kararı ile de İHAM kararlarına uyma yükümlülüğünü idari bir organ olarak da teyit etmiştir.

Bütün dünyada kentlerin en merkezi alanlarında milyonlarca insanın katılımıyla coşkuyla ve barışçıl biçimlerde kutlanan 1 Mayıs’ın ülkemizde AKP iktidarı tarafından bir kez daha yasaklanarak İstanbul’da adeta sıkıyönetim ilan edilmesi, 1 Mayıs’ta halkın sokaklara çıkmaması, çıkarlarsa da devlet şiddetiyle karşılaşacaklarının için en yetkili ağızlarca duyurulması AKP hükümetinin demokrasi ve özgürlüklerden ne anladığının en somut kanıtıdır.

Tüm dünyanın bayram olarak kutladığı 1 Mayıs gününü, sokakları ve meydanları emekçilere kapatmanın hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz!

İstanbul halkına eziyet çektirmekten vazgeçin!

İşçi sınıfına, tüm çalışanlara ve emek dostlarına karşı yürüttüğünüz antidemokratik, baskıcı uygulama ve politikalardan vazgeçin!

 

 

ITUC ETUC