Image Map

DİSK, KESK ve TTB HÜKÜMETİ AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NE ŞİKAYET EDİYOR!

 

DİSK, KESK ve TTB HÜKÜMETİ AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NE ŞİKAYET EDİYOR!

 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 27.11.2012 tarihinde vermiş olduğu 1 Mayıs Taksim Meydanı hakkındaki kararını ısrarla uygulamayan, karara aykırı şekilde Taksim Meydanı’nda toplantı yapılmasını engellemesi, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere polis tarafından saldırıda bulunulması, yaralanması, gaz kullanılması, su sıkılması, gözaltına alınmaları ve durum hakkında Başbakan, Bakanlar, Vali, Emniyet Müdürü tarafından “Göstericiler suç işliyor” şeklinde yanıltıcı beyanda bulunmaları, hatta savcıları gözaltına alınan göstericileri serbest bıraktıkları için eleştirmeleri nedeniyle Hükümet  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne şikayet ediliyor.

 

1 Mayıs miting, kutlama ve anmalarına getirilen engellemeler ve yasaklamalar nedeni ile AKP Hükümeti, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 27.11.2012 tarih 38676 / 08 başvuru no.’lu DİSK & KESK – TURKEY kararı ile mahkum edilmişti.

 

Hükümet, İHAM tarafından 27.11.2012 tarihinde verilen bu karara itiraz hakkını kullanmamış, kararda yapılan tespitleri kabul etmiş ve karar ihlallerin tespiti yönünden kesinleşmiştir. Buna göre, Hükümetin iyiniyetli ve etkili bir şekilde bu kararın gereğini yerine getirmesi, özellikle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasının Taksim Meydanı’nda yapılmasını sağlayacak önlemleri alması gerekmekteydi.

 

Karar, 27 Kasım 2012 tarihinde İHAM internet sitesinde yayınlanmış ve hemen sonrasında da taraflara bildirilmiştir. İHAM kararının açıklanmasından sonra, bu karar 2 Aralık 2012 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde KESK ile birlikte yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuş, 2013 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanacağı kararı da bildirilmişti.

 

Bunun yanında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlamalarının, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında olduğu gibi Taksim’de yapılmasına yönelik olarak aylar öncesinden basın açıklamaları yaparak, bu konudaki iradesini kamuoyu ile paylaşmasına, TÜRK-İş’in 02.04.2013 tarihinde İstanbul Valili’ine yazılı başvuru ile iradesini açıklamasına rağmen, herhangi bir olumsuz kanaat belirtilmediği halde, 18 Nisan 2013 tarihinde, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in Taksim’de 1 Mayıs’ın kutlanamayacağına ilişkin beyanatları üzerine, İstanbul Valili’ği, çağırıcı  emek ve meslek örgütleri ile yapılan iki toplantıya rağmen kutlamaların yapılacağı 1 Mayıs 2013 tarihinden bir hafta önce yaptığı basın açıklaması ve iki gün önceden yaptığı resmi bildirim ile “Yayalaştırma Projesi” kapsamındaki inşaat alanının yarattığı fiziki koşulları gerekçe göstererek kutlamalar için Taksim’in yasaklandığını duyurması, emek ve meslek örgütlerinin hazırlıklarını, işçi ve emekçilerde, toplumda oluşan kutlama beklentilerini boşa çıkarmış, Taksim’in işçi ve emekçilere tekrar yasaklandığı duygusunu pekiştirmiştir.

 

1 Mayıs Tertip Komitesi 27.04.2013 tarihinde yaptığı basın toplantısı ile kutlamaları Taksim’de yapacaklarını açıklamış, Hükümetin İHAM kararı gereğini yerine getirmesi konusunda uyarıda bulunmuş, başvurucu kuruluşlardan DİSK, 30.04.2013 tarihinde, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazıda, yazı ekinde gönderilen İHAM’ın 27.11.2012 tarih 38676 / 08 başvuru no.’lu DİSK & KESK – TURKEY kararına atıfta bulunarak kararın uygulanmasını talep etmiştir.

 

Taksim’deki yayalaştırma projesi inşaatı alanı kısmen daraltsa da, Taksim Alanı, metrekare (inşaat alanı dışında 44.000 m2) ve alana açılan yollar bakımından İstanbul’un hala en büyük alanlarından biridir. İstanbul Valiliği’nde 22.04.2013 tarihinde yapılan toplantıdan sonra emek ve meslek örgütleri temsilcilerinin katılımıyla TMMOB / İstanbul Mimarlar Odası ve Şehir Planlaması Odaları ile birlikte gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim, İstanbul Valiliği’nde 25.04.2013 tarihinde yapılan ikinci toplantıda, Başbakan ile 29.04.2013 tarihinde yapılan görüşmede Taksim Alanı’nın inşaattan kaynaklanan fiziki koşullarını dikkate alan, var olduğu iddia edilen tehlikeleri bertaraf eden kutlama planı ve programı, krokileri ve detayları ile Başbakan, İstanbul Valisi  ve emniyet yetkilileri ile paylaşılmıştır.

 

İstanbul Valiliği ise 29.04.2013 tarihinde,  Taksim Meydanında yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamalarını yasakladığını ilan ederek, 1 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul ili genelinde adeta sıkıyönetim ilan etmiş, tüm ulaşım araçlarının seferlerini yasaklamış, Mecidiyeköy’den, Beşiktaş’a, Eminönün’den Taksim’e kadar geniş bütün alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren yaya ve araç trafiğine kapatmıştır. Öylesine kapatmıştır ki, kentin en büyük hastaneleri Şişli Etfal, Taksim İlkyardım ve Okmeydanı hastanelerine giden caddeler ve sokaklar bile polis araçları ve panzerlerle kesilmiş, sabah 07.00’den itibaren de Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde, emek ve meslek örgütlerinin çağrısına uyarak, en demokratik hakları olan 1 Mayıs’ı kutlamak için, sendikaların ilan ettiği toplanma bölgelerine ulaşmak isteyen işçiler, emekçiler, vatandaşlar polisin gaz ve suyla şiddetli müdahalesine maruz kalmışlar, bir çoğu darp edilerek gözaltına alınmıştır.

 

Son üç yıldır Taksim’de, büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs bu yıl, 2007, 2008 ve 2009 1 Mayıs olaylarının sorumlusu, dönemin İstanbul Valisi Muammer GÜLER’in İçişleri Bakanlığı görevine başlamasıyla, tekrar 2010 yılı öncesinde olduğu gibi, yine sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemleri andıran uygulamalarla, devlet eliyle kana bulanmıştır. Yüzlerce insanımız kimyasal gaz kullanımı sonucu ya da doğrudan polis şiddetine maruz kalarak yaralanmıştır. Ki bu yaralılardan Meral DÖNMEZ, Serdal GÜL ve Dilan ALP ağır yaralanarak hayati tehlike atlatmışlardır. Sadece Şişli Etfal Hastanesi’ne 1 Mayıs 2013 tarihinde 200 kişi başvurmuştur. Her bir sokak arası, hastane bahçeleri, meydanlar, kısacası Taksim’e çıkan bütün yollar gaza bulanmış, DİSK Genel Merkezi dört saat tazyikli su ve gaz bombaları ile adeta kuşatılmış, Şişli Etfal Hastanesi’ne tıpkı 2008 yılında olduğu gibi, göstericilerin sığındığı gerekçesiyle gaz bombası atılmıştır.

 

Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs kutlamalarına hazırlamayan, göstericilerin toplu ifade özgürlüğü haklarını güvencelemeyen siyasi yetkililer ve kamu otoriteleri, Valilik, Emniyet Müdürlüğü görevlileri, en üst
düzeydeki idarecilerden en alt düzeydeki polis memurlarına kadar kararın uygulanmamasından sorumludurlar. Karar gereğini yerine getirmeyen her düzeydeki kamu görevlilerinin bu davranışları hukuka aykırıdır.

 

AKP Hükümeti İHAM kararını iyiniyetle, gerektiği gibi ve etkili şekilde uygulamayarak İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) aykırı davranmış , İHAS 44., 46. ve 52. maddeleri doğrultusunda durumun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimi gerekmiştir.

 

————-

İHAM 1 MAYIS 2008 KARAR ÇEVİRİSİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

ITUC ETUC