Image Map

SENDİKAMIZ BİRLEŞİK METAL-İŞ'İN MESS'E KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELENİN YANINDAYIZ!

 

DİSK Yönetim Kurulu’nun, MESS’le yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikamız Birleşik Metal-İş’in grev aşamasına gelmesine ilişkin yayınladığı mesaj:

SENDİKAMIZ BİRLEŞİK METAL-İŞ’İN MESS’E KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELENİN YANINDAYIZ!

 

Onbinlerce metal işçisini kapsayan 2012-2014 dönemi MESS grup toplu iş sözleşmesi grev aşamasına gelmiş durumda.

 

Sendikal hak ve özgürlüklerin alabildiğine geriletildiği; taşeronlamaya karşı kazanılan mahkeme kararlarının uygulatılmamasından Hava-İş Sendikası’nın THY grevinde olduğu gibi grev kırıcılığına varıncaya kadar işçi-emekçi kitlelerin yasa ve anayasadan doğan haklarını kullanmaları bizzat hükümet tarafından engellendiği bir dönemde sendikamız Birleşik Metal-İş’in MESS’e karşı toplu iş sözleşmesi sürecinde verdiği mücadele oldukça önemlidir.

 

Dün olduğu gibi bugünün egemenlerinin sermayeye dikensiz gül bahçesi yaratma özlemlerine karşı direnişi sürdüreceğiz!..

 

Bu doğrultuda Birleşik Metal-İş Sendikamızın yürüttüğü mücadelenin sonuna kadar yanındayız!

ITUC ETUC