Image Map

DİSK Kadın Dairesi için toplantı

DİSK Kadın Dairesi’nin faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere DİSK’e bağlı sendikalardan kadınlar 20 Eylül Perşembe günü Genel Merkez’de bir araya geldi. DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı toplantıda, bu dairenin faaliyetlerinin neler olabileceğine dair tartışmalar yürütüldü.

DİSK’in Sesi gazetesinde bir kadın sayfası yer alması, kadınlar için sendika okulu, diğer kadın örgütleriyle ilişkiler ve kadın emeği üzerine bir kurultay düzenlenmesi gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.

ITUC ETUC