Image Map

Arap Dünyası'nda bağımsız sendikacılık için bir adım daha

menaUluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Arapça konuşan ülkeleri kapsayan yeni bir bölgesel örgüt kurma kararı aldı. ITUC Arap Bölge Örgütü’nün öncelikleri arasında Arap Dünyası’nda işçilerin karşılaştığı şiddetli ve yaygın hak ihlallerine karşı koymak, yoksulluk ve işsizliğe karşı işçileri korumak özellikle kadınları, gençleri ve göçmen işçileri etkileyen sosyal adaletsizliğe karşı mücadele etmek bulunuyor.

9-11 Ekim 2013 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen ITUC Genel Konseyi, 11 ülkeden 17 farklı sendikanın talebi üzerine Arap ülkelerinden sendikaları kapsayan yeni bir bölgesel örgütün kurulması kararını aldı. Cezayir, Bahreyn, Mısır, Libya, Ürdün, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Tunus ve Yemen’den sendikaların yer aldığı sendikal yapının başkan vekilliğine Tunus Sendikalar Konfederasyonu (UGTT) Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi seçildi. 2014 yılında Berlin’de düzenlenecek ITUC Genel Kurulu’nda gerekli tüzük değişiklikleri yapılarak bölge örgütünün kuruluşu tamamlanacak.

Gerek Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmaları gerekse kapitalizmin bölgedeki ekonomi politikaları nedeniyle uzun süredir bölgedeki bağımsız sendikalar arası ortak bir platform kurulması tartışılıyordu. Bu kapsamda 2011 yılında Filistin, Mısır ve Tunus sendikalarının öncülünde Demokratik Arap Sendikaları Forumu kurulmuştu.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow gelişmeyi sevinçle karşıladığını belirttiği açıklamasında konuyla ilgili şunları söyledi:

Sendikalar, Arap Dünyası’nı baştan başa kaplayan zorlu ve uzun soluklu mücadelenin ön saflarındalar. Bu mücadele sırasında baskıcı ve yozlaşmış güçlere karşı demokratik ve ilerici güçler ortaya çıkıyor. Arap Dünyası’ndan sendikacılar uzun süredir güçlerini birleştirmek ve ortak stratejiler belirlemek için ortak bir platforma ihtiyaç duyuyordu. ITUC, dünyanın bu bölümünde de demokratik, ilerici ve bağımsız sendikacılığın güçlenmesini var gücüyle destekliyor.

Bölge örgütünün Başkan Vekilliği’ne seçilen UGTT Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi “Bu yeni sendikal yapı demokratik ve bağımsız sendika mücadelemizin ortak ve güçlü sesi olacaktır” diyerek görevine başladı.

ITUC ETUC