Image Map

DİSK-AR Dergisi çıktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DİSK Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) yayın organı olan DİSK-AR dergisi uzun bir süre sonra yeniden yayın hayatına başladı.

DİSK-AR, 12 Eylül askeri darbesi öncesinde ve DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 90’lı yıllarda Türkiye İşçi Sınıfı ve sendikal hareketi açısından önemli bir yol gösterici, adeta bir tür pusula işlevi görmüştü. Tarihi günlerden geçtiğimiz şu dönemde yeni DİSK-AR dergisi de bir yandan bu geleneği sürdüren, öte yandan günümüze özgü gelişmeleri ve dinamikleri de gözeten bir program çerçevesinde yayın hayatına yeniden başlayarak, bu bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor. Mavi yakalısından beyaz yakalısına, iş bulabilmiş olanından işsizine, güvencelisinden güvencesizine işçi sınıfı içindeki bütün kesimleri kapsayan bir örgütlenme çabasına, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasına, sermayeden bağımsız bir politika izlemesine kuramsal ve olgusal bir cephanelik oluşturmak DİSK-AR dergisinin temel görevleri arasında belirlendi.

Bu doğrultuda çalışma yaşamına dair sermayenin ideolojik hegemonya kurmak üzere geliştirdiği kavram ve yaklaşımları teşhir eden, sermayenin toplumdaki ideolojik ve düşünsel hegemonyası karşısında işçi hareketinin güncel sorunlarını gündeme taşıyan, öngörülerde bulunan, çözümler öneren bir dergi çıkartmak, kısaca işçi sınıfı ve emekçilerin kolektif beyni ve belleği olmak temel amaç olarak tanımlanıyor.

Üç ayda bir yayınlanacak olan DİSK-AR dergisinin ilk sayısının dosya konusu olarak “ücret” belirlenmiş durumda. Haziran Ayaklanması’nın sınıfsal analizi de Editör’den yazısı ile dergide yer alıyor. Dergiye Arif Halioğlu, “Dünyada Ve Türkiye’de Konjonk­türel Durum: Depresyon, Sınıf Mücadelesi Ve Sa­vaş”,  Gencer Çakır, “Ücret Nedir? Nasıl Belirlenir?”, F. Serkan Öngel – Kurtar Tanyıl­maz, “Türkiye Ekonomisinde Küresel Kriz Karşısında Sermayenin Tepki­si: İşçilerin Artan Sömürüsü!”, Yasemin Çelik, “Bölgesel Asgari Ücret Hangi “Ye­relin” Talebidir Sorusuna Eleşti­rel Bir Yaklaşım”, M. Meryem Kurtulmuş, “Kapitalizm, Ataerki Ve Kadın-Erkek Ücret Eşitsizliği”, İrfan Kaygısız “2013 Ocak-Nisan Dönemi İşçi Sınıfı Eylemleri Üzerine Değerlendirme” yazıları ile katkı verirken, DİSK-AR’ın “AKP İşçinin Örgütlenme İradesine Kelepçe Vurdu!”, “Asgari Ücretle Geçim Mücadelesi”   raporları da dergide yer alıyor. Vincent De Gaule­jac’un kaleme aldığı “İşletme Hastalığına Tutul­muş Toplum” kitabının tanıtımına Mutlucan Şahan imzası ile ulaşmak mümkün. Ayrıca dergide “Alpaslan Işıklı Anısına” başlıklı bir yazı da bulunuyor.

DİSK-AR dergisinin yayın kurulu şu isimlerden oluşuyor: Arif Haliloğlu, Barış Alp Özden, Denizcan Kutlu, Gencer Çakır, M. Hakan Koçak, Hande Gülen, İdris Akkuzu, İrfan Kaygısız, Kurtar Tanyılmaz,  M. Meryem Kurtulmuş, Mutlucan Şahan, Özgün Akduran, Yasemin Çelik, Işıl Erdinç, F.Serkan Öngel.

Derginin elektronik kopyasına DİSK’in resmi web sitesinden ve Facebook hesabından ulaşılabilecek.

Derginin künyesi için tıklayınız

İçindekiler

“Başlarken” – DİSK-AR Yürütme Kurulu Üyeleri

Haziran ayaklanmasının ardından – Editör

Depresyon, sınıf mücadelesi ve savaş – Arif Haliloğlu

Ücret nedir? Nasıl belirlenir?- Gencer Çakır

Asgari ücretle geçim mücadelesi – DİSK-AR raporu

Türkiye ekonomisinde küresel kriz karşısında sermayenin tepkisi: İşçilerin artan sömürüsü – F.Serkan Öngel / Kurtar Tanyılmaz

Bölgesel asgari ücret hangi “yerelin” talebidir sorusuna eleştirel bir yaklaşım – Yasemin Çelik

Kapitalizm, ataerki ve kadın-erkek ücret eşitsizliği – M.Meryem Kurtulmuş

2013 Ocak-Nisan dönemi işçi sınıfı eylemleri üzerine değerlendirme – İrfan Kaygısız

AKP işçinin örgütlenme iradesine kelepçe vurdu – DİSK-AR raporu

Kitap tanıtımı: “İşletme hastalığına tutulmuş toplum” – Mutlucan Şahan

Alpaslan Işıklı’nın ardından

 

 

ITUC ETUC