Image Map

DİSK'ten Çalışma Meclisi sonuçlarına "muhalefet şerhi" yazısı

Kıdem tazminatı, taşeron işçilik ve özel istihdam büroları gibi başlıklar altında toplanan 10. Çalışma Meclisi Sonuç bildirgesine onay vermeyen DİSK, muhalefet şerhi ile ilgili bir yazıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’e gönderdi.

Tartışmalarda bir uzlaşma sağlanmamasına rağmen hazırlanmış olan “Çalışma Meclisi Sonuç Bildirgesi”nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Acar ile Müsteşar Yardımcısı Sayın Ali Kemal Sayın tarafından salonda açıklaması ve okunması üzerine DİSK’in toplantıyı terk ettiği şu ifadelerle hatırlatıldı:

“Temsilcilerimiz, hazırlanması aşamasında bulunmadığımız ve içeriğine katılmadığımız bu metnin okunmasına itiraz etmişler, bu itirazlar sonuç vermeyince de toplantıyı terk etmişlerdir.”

Önümüzdeki günlerde Çalışma Meclisi’nin sonuç bildirgesine atıf yapılarak gerçekleştirilecek yasal düzenlemelerin, “sosyal diyalog” sonucu ortaya çıkan düzenlemeler olmayacağının altı çizilen yazıda, “bu metinde geçen konularda bir mutabakatımız bulunmadığını ifade etmek isteriz” denildi.

DİSK’in yazısında ilgili kurumlara şu not da düşüldü:

“Temsil ettiğimiz işçiler adına, tarihe not düşmek amacıyla, Konfederasyonumuzun 10. Çalışma Meclisi Sonuç bildirgesine muhalefet şerhini bilgilerinize sunarız.”

Muhalefet şerhi yazısı

ITUC ETUC