Image Map

Bursa #Direnİşçi’leri: Direne direne kazanacağız!..

#Direnİşçi eylemleri Eskişehir, Ankara, Adana ve Diyarbakır’dan sonra Bursa’ya uğradı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Marmara Bölge Temsilcisi Ayhan Ekinci, DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Bireşik Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, DİSK/Genel-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yaman, Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, sendika şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve DİSK üyesi işçilerin Kent Meydanı’nda toplanmasının ardından Şehreküstü Meydanı’na bir yürüyüş gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen yürüyüşün sonunda basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı.

Beko, yaklaşık bir aydır sokaklarda kıdem tazminatı hakkı için eylemler yapan DİSK’li işçilerin birer “Direnİşçi” olduğunu söyleyerek kıdem tazminatının fona devredilmesinin, bu hakkın yok edilmesi demek olduğunu belirtti. Kıdem tazminatı hakkının gasp edilemeyeceğini belirten Beko, ucuz, güvencesiz, kölece bir düzende çalışmak istemediklerini belirterek herkese onurlu bir yaşam mücadelesi için davette bulundu.

Eylem sırasında sıklıkla “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya siz?” sloganları atıldı.

DSC_1228 DSC_1240 DSC_1252 DSC_1254

ITUC ETUC