Image Map

#Direnİşçi'ler Ankara'da kararlılıklarını gösterdi: "Bu daha başlangıç!"

“Köleliğe karşı #Direnİşçi” diyen yüzlerce DİSK üyesi Ankara’daydı. DİSK’in kıdem tazminatının gaspına dönük başlatmış olduğu “Kıdem Tazminatı iş güvencemizdir, yok edilemez! Köleliğe karşı #Direnİşçi” kampanyası çerçevesinde 20 Kasım’da Ankara’da bir eylem gerçekleştirildi. Direnen Hacettepe ve İzelman işçilerinin de katıldığı eylemde AKP’ye kıdem tazminatı konusunda bir uyarı daha yapıldı.

“Kıdem tazminatı işçinin ödenmemiş ücreti, iş güvencesidir ve bu nedenle kırmızı çizgimizdir” diyen DİSK saat 12:00′da Genel-İş’in Süleyman Sırrı Sokak’taki şubesi önünde bir araya gelerek, Sakarya Meydanı’na yürüdü. Eylem boyunca, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”, “İnadına sendika, inadına DİSK!”, “Kıdem tazminatı iş güvencemizdir, gaspettirmeyeceğiz!” sloganları haykırıldı.

Ankaralı işçi ve emekçilerin eylemi ilgiyle karşıladıkları görüldü. Eyleme, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde taşeron bir şirkete bağlı olarak çalışan ve işçi kıyımına karşı şu anda direnişte olan Dev Sağlık-İş’li işçiler, Çankaya ve Yenimahalle Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilerin yanı sıra, İzmir’den gelen İZENERJİ işçileri de katıldılar.

Çok sayıda demokratik kitle örgütü, emek ve meslek örgütü temsilcileri de eyleme destek verdi.

Sakarya Meydanı’na gelinmesinin ardından ilk olarak DİSK Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan söz aldı. Çalışkan, İzelman ve Hacettepe direnişçilerini selamladı ve mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Daha sonra söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko kıdem tazminatının gaspının ne anlama geldiğini ifade eden, bu saldırıya karşı mücadele kararlılıklarını dile getiren bir konuşma yaptı.

Beko, “Kıdem tazminatının gaspına karşı her DİSK’li işçi birer #Direnİşçi’dir” dedi. Kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde, kıdem tazminatının güvence boyutunun ortadan kalkacağını ve yağmanın artacağını kaydeden Beko, “Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? İşsizlik Fonu’nda ve devletin topladığı vergilerde işçilerin de parası vardır. İşçinin kıdem tazminatını işçiye ödetmek nasıl bir zihniyeti ürünüdür?” diye sordu.

DİSK’in kıdem tazminatı ile ilgili taslakları çöpe atmakla mükellef olduğunun altını çizen Beko taleplerini sıraladı:

  • 1475 Sayılı Kanun’un 14. Maddesinde işçinin bir gün bile çalışması halinde tazminata hak kazanması sağlanmalıdır.
  • Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır.
  • Ücret Garanti Fonu’nun kapsamı genişletilerek, kıdem tazminatının da kapsama alınması sağlanmalıdır. Bu alacaklar daha sonra işverenden tahsil edilmelidir.
  • Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda daha ağır yaptırımlar getirilmelidir. İflas gibi durumlarda işçinin alacağı bankaların ve kamunun alacağından öncelikli olmalıdır.
  • İşkolu barajı başta olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

“Köleliğe karşı #Direnİşçi” kampanyasını büyütme çağrısı yapan Genel Başkanımız, kent kent, işyeri işyeri, sokak sokak bu davayı işçilere, emekçilere anlatmaya devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Sakarya Caddesi’ndeki eylem saat 13:15 civarında bitti. Buradan otobüslere binilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önüne geçildi. Burada, İzmir’den gelen İZENERJİ işçileri de sözleşme ve grev haklarının gaspedilmesini protesto eden bir açıklama yaptılar.

Bakanlığın önünde, İZENERJİ, Çankaya ve Yeni Mahalle Belediyesi işçileri ve Hacettepe direnişçilerinin de bulunduğu grup yaklaşık 15 dakikalık bir oturma eylemi yaptı. Bu esnada işçileri ablukaya alan polisin küfürlü-hakaretli tacizleri sözkonusu oldu. İşçilerle polis arasında kısa bir arbede yaşandı. Daha sonra eylem, sloganlarla sonlandırıldı.

Akşam saatlerinde de Hacettepe Üniversitesi bünyesinde taşeron bir şirkete bağlı olarak çalışan ve işçi kıyımına karşı şu anda direnişte olan Dev Sağlık-İş açtığı direniş çadırı ziyaret edildi.

DSC_1093 DSC_1099 DSC_1110 DSC_1117 DSC_1121 DSC_1124 DSC_1142 DSC_1149 DSC_1158 DSC_1165 DSC_1188 DSC_1192 DSC_1194 DSC_1210 DSC_1218

ITUC ETUC