Image Map

DİSK Genel Sekreteri Sosyalist Enternasyonal'de

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun Sosyalist Enternasyonal’in Gezi direnişi üzerine oturumunda yaptığı konuşma gazetelerde
ITUC ETUC