Image Map

Kadın Emeği Platformu AKP’nin “Kadın İstihdamı Paketi”ne karşı sokakta!

AKP hükumetinin Ekim ayı başında müjdelerle duyurduğu Kadın İstihdamı Paketi hala hiçbir kadın ve emek örgütüyle görüşülmüş değil. Gizlice hazırlanan, medyada “kadınlara müjde” haberleriyle duyurulan, “Kadın İstihdamı Yasa Tasarısı” ya da “Doğum Teşvik Paketi” olarak adlandırılan paketin ayrıntıları, “sızdırma haberler” yoluyla belirginleştikçe; meselenin “doğum izninin artırılması, doğum-kreş yardımları, yeni hakların verilmesi” olmadığı ortaya çıktı.

Bu paket, “müjde” filan değil, bir “hak paketi” kesinlikle değil, kadınları daha da yoksullaştırma ve güvencesizleştirme paketi.

Bu paket ile AKP hükümeti çalışma yaşamı, kadını aileye ve geleneksel rollere hapseden muhafazakâr politikalarıyla yeniden düzenlerken sermayenin talebi olan; esnek/kısmi/keyfi çalışma kurallarına tabi olacak, daha ucuz ve daha güvencesiz çalışacak insan ihtiyacını karşılayacak.

Kadın istihdamı paketi diye sunulan ama kadın emeği sömürüsüne dayanan; kadını düzenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapseden; kısmi zamanlı düşük ücretli sermaye çalışanı yapan bu pakete karşı kadınlar sözünü sokakta söyleyecek.

DİSK, KESK, Sendikal Güçbirliği Platformu ve TTB’li kadınların çağrıcısı olduğu eylem 22 Kasım Cuma günü İstanbul ve Ankara’da eşzamanlı olarak yapılacak.

 

Tarih: 22 Kasım Cuma

Yer:

         İstanbul:              İTO Eminönü (Kadıköy vapur iskelesi karşısı)

         Ankara:             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önü

Saat: 12.30

22Kasim2013-kareduyuru

ITUC ETUC