Image Map

Kadınlar taleplerini açıkladı

Kadın Emeği Platformu (KEP), 2 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen “Kadınlar Konuşuyor: AKP’nin Kadın İstihdam Paketi Kime Müjde (?)” başlıklı forumun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, “AKP’nin kadın istihdamı paketini kabul etmiyoruz, taleplerimizin takipçisiyiz” denildi.

İstanbul Makina Mühendisleri Odası’nda 7 Kasım Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, KEP adına açıklama yapan KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, yeni istihdam yasa taslağının kadın ve emek örgütleriyle müzakere edilmeden, gizlice hazırlandığına dikkat çekti. Çalağan, “Yasa taslağının ayrıntıları ‘sızdırma/ısmarlama haberler’ yoluyla belirginleştikçe, bunun ‘doğum izni ve yardımı müjdesi’ değil, meşruiyetini erkek egemenliği ve sermayenin uyumundan alan, toplumsal yaşam ve ‘emek piyasası’nın kadın ve toplum aleyhine yeniden düzenlenmesi olduğu açığa çıktı” dedi.

Çalağan, “Biz bu forum ile kuruluşunu ilan ettiğimiz Kadın Emeği Platformu olarak diyoruz ki; kadın istihdamı paketi diye sunulan ama kadın emeği sömürüsüne dayanan; kadını düzenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapseden; kısmi zamanlı düşük ücretli işçi olarak sömürmeye hazırlanan bu pakete esastan itirazımız var ” diye konuştu.

KEP olarak bundan sonraki süreçte hükümetin kadınların emeğine yönelttiği saldırılara karşı ortak politikalar ve eylemler geliştireceklerini duyuran Çalağan, “Tüm kadınları, erkek egemenliği ve sermayenin bu ittifakına karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Platform, eylem planını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

***

Göz boyamadan ibaret

Bu istihdam paketi, TİSK, TÜSİAD, TOBB gibi patron kuruluşlarının yıllardır talebi olan, esnek/kısmi/keyfi çalışma kurallarına tabi olacak daha ucuz ve daha güvencesiz işçi ihtiyacını karşılayacak bir düzenlemedir. Kreş yardımları, yarım gün ücret, kısmi SGK primi ödemeleri gibi ya hiçbir yaptırımı olmadığından kağıt üzerinde bırakılacak ya da bir gecede geri alınabilecek pamuk ipliğine bağlı göz boyama amaçlı haklarla bezeli bu paket, kadınların sosyal haklarına kavuşamayacağı bir düzenlemedir.

***

Emeklilik artık hayal

Kısmi/esnek çalışmayı kural; tam zamanlı/düzenli çalışmayı istisna haline getiren bu düzenleme ile öncelikle kadınlar ve sonuçta tüm çalışanlar için ‘emeklilik’ artık ‘bir hayal’ bile olmaktan çıkarılmaktadır.

***

Paket çöpe atılsın

Amaç gerçekten istihdamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak ise, kadın ve erkek emekçilerce hiçbir biçimde kabul edilmeyecek bu ‘yasamsı’ düzenlemeler çöpe atılmalı, hali hazırdaki yasal hakların uygulanıp uygulanmadığını tespit için işyeri denetimleri yapılmalıdır.

***.

Her mahalleye kreş

Kapatılan tüm kamu kreşleri açılmalıdır. Kadın/erkek olmasına bakılmaksızın, en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz (vardiya koşulları dikkate alınarak gerektiğinde 24 saat açık) bakım evleri ve kreşlerin açılması zorunlu olmalıdır. 50′den az çalışanı olan işyerlerindeki çocuklu bireyler için ise her mahalleye ihtiyacı karşılayacak kadar kreş açılması amacıyla belediyelere yasal zorunluluk getirilmeli, işverenler de bu kreşlere destek olmakla yükümlü olmalıdır. Çalışmayan ebeveynlerin çocuklarının da mahalle kreşlerinden faydalanması sağlanmalıdır.

***

Çalışma süresi azaltılmalı

Kadın ve erkek işçilerin kendilerine ve ailelerine zaman ayırabilmeleri için yasal günlük/haftalık çalışma süreleri günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilmeli, toplu iş sözleşmeleri ile daha altında süreler hedeflenmelidir.

ITUC ETUC