Image Map

Kıdem tazminatı üzerine yalanlar, gerçekler, çözümler

ampulAKP hükümeti, tüm emekçileri güvencesiz ve kuralsız çalıştırmak istiyor!

Kıdem tazminatını sulandırarak iş güvencemizi yok ediyor!

Taşeronu kural haline getiriyor!

Özel İstihdam Büroları’yla işçi simsarlığını teşvik ediyor!

AKP emekçilere kölelik dayatıyor!

KIDEM TAZMİNATLARIMIZ İŞ GÜVENCEMİZDİR, YOK EDİLEMEZ!

KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ

YALANLAR: “Kıdem tazminatını başta taşeron işçiler olmak üzere çoğunluk alamıyor. Tek çare kıdem tazminatının fona devredilmesidir. Bir gün çalışsa bile kıdem tazminatından herkes faydalanacaktır.”

GERÇEKLER: AKP’nin amacı kıdem tazminatını herkesin alması değil, ücretimizin ödemesi sonraya bırakılmış bu kısmının (13. ay ücretimizin) fona devir yoluyla yok edilmesi ve işten çıkartmanın kolaylaştırılmasıdır.

1) İŞTEN ATMA KOLAYLAŞACAK

Kıdem tazminatı fona devredildiğinde, işveren işçi çıkardığında toplu bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Böylece işten çıkarmalar kolaylaşacaktır. Tüm işçiler “gündelikçi” gibi çalışacak, sendikalaşma imkânsız olacak; işçilere sürekli giriş-çıkış yapılabilecek.

2) KIDEM TAZMİNATI ALMAK HAYAL OLACAK

Mevcut koşullarda kıdem tazminatından sadece işten atıldığımızda değil birçok durumda faydalanabiliyoruz.

İşveren hakkımızı yediğinde, askerlik hizmeti dolayısıyla, kadınlar evlendiklerinde, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3 bin 600 gün prim ödeme süresini doldurduysak, emeklilik halinde kendi isteğimizle işten ayırıldıysak kıdem tazminatına hak kazanıyorduk. Ayrıca kayıtdışı çalıştırılmamız halinde ya da tazminat ödememek için işe giriş çıkış yaptırıldığında dava yolu ile kıdem tazminatını alma şansımız vardı.

Fon sisteminde bu yararlanma koşulları ortadan kalkacak. Ödeme emekli olduğumuzda ya da 10 yıl kıdemde yapılacak. Bu ödeme de ev almak gibi bir şarta bağlanacak.

3) TAZMİNAT AZALACAK

Kıdem tazminatının fona devri ile ödeme miktarının da düşürülmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Meclisi toplantısında bu rakam mevcudun yarısı olarak gündeme getirildi.

Aynı zamanda işverenlerin işsizlik sigortasına yaptığı prim ödemelerinin miktarı azaltılacak, Kıdem Tazminatı Fonu için İşsizlik Fonu da kullanılacaktır.

Yaratılacak fon için işçiden prim kesilmesi bile tartışılmaktadır.

4) FON DEMEK YAĞMA DEMEK

Zorunlu Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı Hesapları, İşsizlik Fonu… Bu fonların hepsi siyasal iktidarlar tarafından yağmalanmıştır ve yağmalanmaktadır.

5) ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI GASP EDİLECEK

Kimi yetkililer “Kazanılmış haklara dokunulmayacak” diyor. Yani kıdem tazminatının bundan sonra işe girenler için ortadan kaldırılacağını söylüyor. Peki bu doğru olsa bile, yeni işçiler uzaydan mı gelecek? Onlar bizim çocuklarımız olacak. Bizden önceki kuşakların bedeller ödeyerek kazandıkları haklar, çocuklarımız için bize emanettir. Çocuklarımızı günübirlik, amele pazarı usulü çalıştırmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz!

 

TÜM İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI ALMASI İÇİN NE YAPMALI?

1) 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde yer alan “Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır” cümlesinde “artan süreler için” ibaresi yerine “Bir yıldan artan ve az süreler için” ibaresi getirilerek, işçinin bir gün bile çalışması halinde kıdem tazminatına hak kazanmasının yolu açılmalıdır.

2) Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır.

3) Ücret Garanti Fonu’nun kapsamı genişletilmeli; işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda işçinin kıdem tazminatı güvenceye alınıp devlet tarafından ödenerek işverenden tahsil edilmelidir. İşçi karşısında ceberut kesilen devletin, işveren karşısında süt dökmüş kediye dönmesi kabul edilemez.

4) Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda işverenler için “en yüksek mevduat faizi” ödenmesi gibi caydırıcı olmayan bir yaptırım yerine, ayrıca tazminata hükmedilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Böylelikle mahkemelerde kıdem tazminatı nedeniyle oluşan yığılmanın da önüne geçilebilir.

5) Sendikal barajlar, örgütlenmenin ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Örgütlü işçinin kıdem tazminatını gasp etmek mümkün olmayacaktır.

ITUC ETUC