Image Map

Basında savaş karşıtı eylemimiz

“ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır!  Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! İçte ve Dışta Savaşa Hayır!” sloganıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Gaziantep’te düzenlediği ortak eylem basında yer buldu

ITUC ETUC