Image Map

Basında Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı ve DİSK'in açıklaması

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı ve  kıdem tazminatı, taşeron yasası ve özel istihdam bürolarının tartışıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısının uzlaşmazlıkla sonuçlanması basında geniş yer buldu

ITUC ETUC