Image Map

Bu asgari ücret hırsızlıktır!

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 2014 Asgari Ücreti ile ilgili yaptığı açıklama

BU ASGARİ ÜCRET HIRSIZLIKTIR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti gecikmeli olarak açıklandı. Buna göre asgari ücrete 2014 yılında yılın ilk altı ayı için % 5’lik yani 42 liralık bir artış yapıldı. Bu tutar günlük 1.4 lira, yani öğün başına 47 kuruşluk bir artıştır.

Türkiye yolsuzluk skandalları ile çalkalanırken gecikmeli olarak belirlenen bu asgari ücret toplumun geniş kesimlerine karşı işlenmiş en büyük hırsızlık suçudur.

Bu asgari ücret açlıktır, cinayettir. Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı, 2014 asgari ücretinin 4 katından fazladır. DİSK’in hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1121, yoksulluk sınırı 3544 liradır. Buna göre dört kişilik bir işçi ailesi, 1 aylık ücretle 1 hafta geçinebilecek 3 hafta aç kalacaktır. Açlık sınırının altında asgari ücret toplumsal cinayettir.

Bu asgari ücret ile resmen yoksulluk dayatılmaktadır. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’in yoksulluk sınırını temel alarak yaptığı hesaplamalara göre ise asgari ücretin en az 1205 lira olması gerekmekteyken bu rakamın %70’i düzeyinde bir asgari ücret tespit edilmiştir.

Bu asgari ücret işçiyle alay etmektir. Bir bakan maaşı bu asgari ücretin 17 katıdır. Bakanların ailesi ile beraber geçimine 17 asgari ücretin bile yetmediği, oğullarının girdiği faaliyetlerden anlaşılmaktadır. Bakan maaşı ile bile “yetinemeyenler” , milyonlarca işçiye ve ailesine bir kez daha “846 TL ile bal gibi yaşanır” denmektedir.

Bu asgari ücret emek hırsızlığıdır. DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre son 35 yılda ekonomik büyüme ve kişi başına düşen milli gelir artışı yansısa asgari ücretin net 1634 lira olması gerekmektedir. Oysa bu asgari ücret bu rakamın yaklaşık yarısıdır. Birilerinin servetlerinin büyümesi, birilerinin ayakkabı kutularını doldurması için asgari ücret yıllardır büyümeden pay alamamaktadır. Ekonomik büyümeyi sağlayan milyonlar, bu emek hırsızlığı sonucu, daha insanca bir yaşama kavuşmak bir yana daha fazla açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmektedir.

Yoksulluk ve açlık dayatan bu asgari ücret, ülkenin tüm değerlerini yaratan emeğe karşı organize bir hırsızlıktır. Asgari ücrete yapılan bu zam oranı diğer ücret artışlarını de etkileyecek, sadece asgari ücretlinin değil tüm emekçilerin çokça övünülen büyümeden pay alması engellenmek istenecektir. Sermaye çevreleri ve hükümet bu emek hırsızlığında tam mutabakat halindedir.

Bu asgari ücretin belirleniş süreci hırsızlığa kılıf uydurmaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda çoğunluk işverendir. 5 özel kesim işverenin yanında yer alan 5 hükümet temsilcisi kamu işverenidir. Asgari ücretle çalışan yüzbinlerce taşeron işçi istihdam eden kamu işvereni tabii ki asgari ücreti düşük tutmak istemektedir. 10 işveren temsilcisine karşı, içinde asgari ücretli bulunmayan 5 işçi temsilcisinin bulundu komisyonun belirlediği bu asgari ücret gayrimeşrudur.

2014 yılı emeğe karşı bu organize hırsızlığa, gayrimeşru bu yolsuzluk düzenine karşı mücadele yılı olacaktır.  

ITUC ETUC