Image Map

#Direnİşçi Yatağan'da basın derlemesi

DİSK’in Yatağan’da özelleştirmeye karşı direnen işçilere yönelik desteği basında geniş yer buldu

ITUC ETUC