Image Map

DİSK-AR 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 4-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kongrede  araştırma enstitütümüz DİSK-AR tarafından da iki oturum düzenlenmektedir. DİSK-AR oturumları 6 Aralık Cuma günü, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonun’da gerçekleştirilecektir. 10.45-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek birinci oturumun başlığı “Türkiye’de İşçi Sınıfının Durumu”, 13.30-15.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek ikinci oturumun başlığı ise “Türkiye’de İşçi Hareketleri ve Sendikalar”dır. DİSK-AR oturumunun programı aşağıdadır.

Kongre programına için tıklayınız…

 

13. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ DİSK-AR OTURUMLARI

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SINIFININ DURUMU / 10.45-12.30

Oturum Başkanı: Musa Çam
• İrfan Kaygısız, Kurtar Tanyılmaz ve Meryem Kurtulmuş / Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Yapısı
• Serkan Öngel / Makro Ekonomik Veriler Işığında Sektörel Dönüşüm, Ücret ve İstihdam Analizi
• Denizcan Kutlu / Türkiye’de Krizler ve Esnekleşme Evreleri: Bir Dönemleştirme Denemesi
• Neslihan Karatepe / Türkiye’den Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Görünümleri: Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

TÜRKİYE’DE İŞÇİ HAREKETLERİ VE SENDİKALAR / 13.30-15.15
Oturum Başkanı: Musa Çam
• M. Hakan Koçak, Bilge Çoban / Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler, Arayışlar ve Stratejiler
• Mihrican Zorlu / Türkiye’de Bir Sendikal Örgütlenme Sorunu Olarak ‘İşkolu Sendikacılığı’ ve Farklı Sendikal Örgütlenme Modellerinin Gerekliliği
• Özgür Müftüoğlu / TEKEL’den Gezi’ye Türkiye’de Toplumsal Hareketler ve Sendikalar

 

TSDB

ITUC ETUC