Image Map

DİSK-AR: Açlık sınırı 1121 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 3544 TL'ye çıktı

AÇLIK SINIRI 1121 TL, YOKSULLUK SINIRI 3544 TL

ASGARİ ÜCRETLİ AİLESİ BİR ÖĞÜNLE GÜNÜ GEÇİRMEK ZORUNDA

ASGARİ ÜCRETLİ 1 HAFTALIK ÜCRET İÇİN 1 AY ÇALIŞIYOR

Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR) Kasım 2013 ayı için açlık ve yoksulluk sınırın verilerini açıkladı. TÜİK Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK Madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1121, insanca yaşam sınırı ise 3544 TL olarak gerçekleşti. İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla insanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını da veriyor.

Tablo 1

Kişi Başına Günlük Zorunlu Gıda Harcamaları

Zorunlu Gıda Harcamaları Tutar (TL)
Yetişkin Kadın

9,6

Yetişkin Erkek

9,9

15-19 Yaş Erkek Çocuk

10,5

4-6 Yaş Kız Çocuğu

7,4

Toplam

37,4

AÇLIK SINIRI

1121,1

Kaynak: TÜİK Madde fiyatları ile DİSK-AR Beslenme kalıbı üzerinden DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

Tablo 2

Harcama Kalemleri

Harcama Tutarı

Harcama Yüzdesi (%)

1. Gıda ve içecekler 1121 31,6
2. Giyim ve ayakkabı 222 6,3
2. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 1003 28,3
3. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 203 5,7
4. Sağlık 79 2,2
5. Ulaştırma 346 9,8
6. Haberleşme 152 4,3
7. Eğlence ve kültür 78 2,2
8.Eğitim hizmetleri 69 2,0
9.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 147 4,1
10.Çeşitli mal ve hizmetler 125 3,5
YOKSULLUK SINIRI 3544

Kaynak: TÜİK Madde fiyatları ile Hanehalkı Tüketim araştırması ile DİSK-AR Beslenme kalıbı üzerinden DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 9,6 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 9,9 TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 10,5 TL, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 7,4 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 37,4 TL.

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 3544 TL’dir. Söz konusu ailenin gereksinimlerini karşılamasında “gıda, içecek vb.” için ayırması gereken tutar 1121, giyim ve ayakkabı için ayırması gereken tutar 222 TL’dir. Diğer harcama kalemleri ve ayrılması gereken tutarlar ise şöyledir: kira, su, elektrik vb. için 1003, mobilya, ev bakımı vb. için 203, sağlık için 79, ulaştırma için 346, haberleşme için 152, eğlence ve kültür hizmetleri için 78, eğitim için 69, lokanta, yemek, otel vb. için 147, çeşitli mal ve hizmetler için 125 TL.

ASGARİ ÜCRETLİNİN AÇLIKLA İMTİHANI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil. Söz konusu işçi asgari geçim indirimi dahil 840 TL asgari ücret geliri ile başka bir harcama yapmasızın ancak 22 gün ailesi ile birlikte sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Kalan 8 gün ise açlığa mahkum. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak istediğinde ise geliri sadece 1 hafta yetebiliyor. Yani asgari ücretli 1 haftalık ücret için 4 hafta çalışıyor.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştırma Enstitüsü tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksini açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Araştırmada, DİSK-AR tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı  “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan derlenen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori

15-18 yaş arası bir erkek çocuk 3244 kalori

Yetişkin bir erkek 2953 kalori

Yetişkin bir kadın 2658 kalori

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim Harcamaları araştırması sonuçları ile oluşturulan harcama kalıbı esas alınmaktadır. Bunun nedeni 2003 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Tüketim Harcamaları araştırmasının en kapsamlı örnekleme dayanan çalışma olmasıdır.

20120315_poverty

ITUC ETUC