Image Map

"Diren Yatağan İşçisi Diren!"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 29 Aralık 2013’te Yatağan’daki direnişçi işçilere yaptığı konuşma:

Elektrik santralleri ile kömür madenlerinin satışına direnen yiğit Yatağan işçileri!

Sizin bu destansı direnişinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına selamlıyorum!

Siz özelleştirme adı verilen yağma ve talanın karşısında durarak sadece kendi haklarınıza değil tüm işçilerin, tüm emekçilerin haklarına sahip çıkıyorsunuz.

Özelleştirme işsizliktir, özelleştirme güvencesizliktir, özelleştirme sendika düşmanlığıdır, ama aynı zamanda özelleştirme yağmadır, özelleştirme talandır, özelleştirme hırsızlıktır.

Daha önceden TEKEL’de, Şeker Fabrikalarında, Sümerbank’ta, SEKA’da gördük.

Özelleştirme süreçlerinde yüz binlerce işçi kardeşimiz, işsiz, güvencesiz, sendikasız bırakıldı.

Ama daha da önemlisi bu ülkede emeğin yarattığı tüm değerler leş kargalarına peşkeş çekildi. Bu peşkeşleri çekenlerin utanıp sıkılmadan “Üçe beşe bakmadan babalar gibi satıyoruz” diye övündüklerini unutmadık!

Ama artık bu yağma ve sömürü düzeninin sonuna geliyoruz!

Bakın halk ayakta ve Haziran’dan beri bu yağma düzenini sallıyor.

Sonbaharda işçi sınıfı il il, ilçe ilçe eylemler yaparak kıdem tazminatının gasp edilmesine izin vermedi

Bugün halkımız Türkiye’nin her yanında hırsızların yakasına yapışıyor.

Bugün işçiler, emekçiler, ayakkabı kutularından çıkan milyonların kendi emeklerinden, kendi alınterlerinden çalındığını biliyor ve hesap soruyor.

Diren Yatağan işçisi diren!

Çünkü direnirken yalnız değilsin. Çünkü halk ayaktadır! Çünkü bu yağma ve sömürü düzeninin sahipleri gidicidir.

Yatağan işçisinin yarattığı değerleri, Yatağan işçisinin geleceğini satamayacaklar.

Çünkü vakitleri kalmadı.

Eğer buraya el uzatmaya kalkarlarsa ben eminim ki sizler hiçbir kolluk gücünün cesaret edemediğini yapacaksınız: Halkın değerlerine uzanan o eli yakalayacak ve hırsızlara kelepçeyi takacaksınız!

Bunu ancak siz yaparsınız. Çünkü siz ekmeğinizi birilerinin önünde diz çökerek değil onuruyla kazanan işçi sınıfısınız!

Diren Yatağan işçisi diren!

Direndiğin her gün bu yağma düzene bir darbe de sen vurmuş olacaksın.

Direndiğin her gün sadece sen değil bu ülkenin emekçi halkı da kazanacak!

Ve artık çok geç değil, çok yakında zafer direnen emekçinin olacak!

ITUC ETUC