Image Map

11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ankara’da buluşuyoruz!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bugün Galatasaray Lisesi önünde bir açıklama yaparak “Bozuk düzende sağlam çark olmaz! Bu pisliği halk temizler! 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ankara’da buluşuyoruz!” dedi..

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ortak basın açıklamasını DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Açıklama şöyle:

11ocakicinbasin

BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ! BU PİSLİĞİ HALK TEMİZLER! 11 OCAK 2014 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA BULUŞUYORUZ!

11 yıldır halkın ürettiklerinin, emeklerinin,  ülke kaynaklarının nasıl talan edildiğini belgeleyen yolsuzluk operasyonu, her geçen gün iktidar ortaklarının yeni hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ortaya döküyor.

Her gün yeni yeni kutular açılıyor, çalıp çırptıkları bir bir ortaya dökülüyor.

Yıllardır “hırsız var” diyerek, AKP iktidarının soygun düzenini işaret eden emek ve demokrasi güçleri baskıyla, şiddetle susturulmaya çalışıldı. Gezi direnişinde iktidarın 11 yıllık zulüm düzenine yeter diyenler “marjinal” ilan edildi. En ağır polis şiddetine maruz kaldı,  polis kurşunuyla-copuyla öldürüldü.

Böylesi çamura batmış bir düzenin sahipleri, şimdi aynı çamur deryasında birbirleriyle çatışıyor.

Dün, “beraber yürüdük biz bu yola yollarda” nakaratını tutturup yargıdan emniyete kadar devletin tüm kurumlarını aralarında pay eden “çıkar koalisyonu ortakları”, bugün birbirlerinin pisliklerini tek tek ortaya döküyor.

Hangi taşı kaldırsak altından pislik kokusu yükseliyor.

Yolsuzluğun, yoksulluğun, zulüm düzenini kuranlar, tutuştukları saray kavgasında çamurun içinde debelenmeye devam etsinler…
Gün emekçiler için hesap sorma günüdür!

11 yıldır daha fazla yoksulluğun, sömürünün, baskının ve gericiliğin rejimini inşa edenlere cevabımızı şimdi eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve demokrasinin mücadelesini büyüterek vereceğiz.

Sadece işimizin değil, güvencesizleştirilen geleceğimizin,
Açlık sınırının altına mahkum edilen yaşamlarımızın
Taşeron Cumhuriyeti’nde yok olan hayatlarımızın hesabını soracağız!

Bugüne kadar emeğimizin değerini hor görenlerle, onurumuzla oynayanlarla, evlerimizin içine kadar girip bizleri denetlemeye kalkanlarla hesabımız bitmedi,  o koltuklarında oturdukları sürece de bitmeyecek!

Bizler biliyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz!
İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu.

Toplumsal yaşamı dinsel muhafazakarlıkla kuşattı, halkı dini referanslarla yönetmeye kalktı.
Ortadoğu’da sürdürdüğü işbirlikçi politikalarla Ortadoğu halklarının geleceğini ellerinden alan kirli savaşın parçası, ülkemiz halklarının üzerine yağan bombaların sorumlusu oldu.

11 yıldır daha fazla çözümsüzlüğe ittiği Kürt sorununda halkların dilinde yükselen toplumsal barış talebini, bugün hala duymamakta ısrar ediyor. Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözüm sürecini baltalamaktan başka bir adım atmıyor, inkar etmeye ve oyalamaya devam ediyor.

Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen, 34 vatandaşımızın canına mal olan Roboski katliamında kusur ve kasıt yok denilerek yeni katliamlara davetiye çıkarıyor.

Bugün tüm pisliği ortaya saçılan bu neoliberal düzende eğitimden sağlığa kadar en temel insani haklarımızı elimizden aldı, içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya kadar her şeyi paralı hale getirdi. Derelerimizi kuruttu, son kalan yeşil alanlarımıza bile taşa çevirdi.

Artık yeter!

Çetelerin içinde çete arayanların, tüm suçu “paralel” dünyalara atarak kendilerini “ak”lamaya çalışanların yalanlarına karnımız tok. 11 yıldır bu oyunlara gelmediğimiz gibi bugün de gelmeyeceğimizi duyurmak için bir kez daha alanlara çıkıyoruz.

Emek ve demokrasi güçleri olarak 11 Ocak Cumartesi günü geçekleştireceğimiz ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNG’ine bu düzenden rahatsız olan herkesi, sesimize ses gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.

11 Ocak Cumartesi, yurdun dört bir yanından gelen dostlarımızla saat 9.00’da Ankara Hipodromunda buluşacağız. Buradan saat 9.30’da başlayacağımız yürüyüşümüzle Sıhhiye Meydanı’na ulaşacak ve saat 12.00’de mitingimizi başlatacağız.

Gelin isyanımızı ve yeniden kurma gücümüzü hep bir ağızdan haykıralım.

Gelin bu pisliği temizleyelim!

ITUC ETUC