Image Map

Avrupa ve Amerika'da Sendikalar, Transatlantik Ticaret Anlaşmasına Karşı Çıkıyor

AB ve ABD arasında “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması” için görüşmeler devam ediyor. Sendikalar, anlaşmanın Atlas Okyanusu’nun iki yakasındaki işçiler için işsizliğe ve çalışma koşullarının kötüleşmesine yol açacağını düşünüyor.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), tasarının kabul edilmesi durumunda, istihdam politikası, sosyal güvenlik, çevrenin korunması, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve azınlık hakları açısından önemli sıkıntılar yaşanacağını belirtiyor. ETUC’tan Tom Jenkins, Avrupa şirketlerinin Avrupa’daki birimlerini kapatarak, çalışma standartlarının düşük olduğu ABD eyaletlerine taşınmasından kaygı duyduklarını ifade etti. ABD’de örgütlenme ve toplu pazarlık hakları dahil olmak üzere temel işçi haklarına ilişkin ihlaller olduğunu belirten Jenkins, yatırımların Avrupa’dan ABD’ye taşınmasını “dibe doğru yarışta yeni bir adım” olarak tanımlıyor.

Anlaşmaya dahil edilmesi beklenen bazı kuralların, şirketlere, ulusal hükümetler aleyhine, ülke dışındaki mahkemelerde dava açma hakkı tanıyacağı belirtiliyor. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, şirketlerin, ulusal mevzuatta değişiklik yapan AB hükümetlerini, “kâr etme hakkının” ihlali gerekçesiyle mahkemeye vermesinin yolunun açacağına dikkat çekiyor. Avrupa ve ABD sendikaları çalışma standartlarının bile dava konusu olabileceğini iddia ediliyor.

İngiltere GMB Sendikası, anlaşmanın kamu sektörüne ilişkin kararların bile devletten alınıp şirketlere teslim edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Görüşmelerin küçük bir uzmanlar grubu arasında değil halka ve işçilere açık şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor.

ABD Sendikalar Federasyonu AFL-CIO anlaşmanın hedefleri arasına ‘tam istihdam’, ‘insan onuruna yakışan çalışma’ ve ‘herkes için yaşama standartlarının yükseltilmesi’ gibi maddelerin yer almasını savunuyor.

“Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması” görüşmeleri 2013 Temmuz ayında başlamış ve Avrupa Komisyonu, anlaşmanın ekonomik büyümeyi hızlandıracağını, yeni iş olanakları yaratacağını ileri sürmüştü. İşçiler ise “Yeni bir NAFTA istemiyoruz” diyerek anlaşmaya tepki gösteriyor. NAFTA’dan 12 yıl sonra, 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD’de yeni istihdam alanları yaratılmadığı gibi, 1 milyondan fazla iş ortadan kalktı. Meksika’da geçimlik tarım yapan 2 milyon çiftçi, ABD’deki büyük tarım şirketlerinin rekabetine dayanamayarak tasfiye oldu. NAFTA’yla birlikte Meksika’da ve ABD’de halk kaybetti, şirketler kazandı.

ITUC ETUC