Image Map

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış köprüsü Nevruz kutlu olsun! Newroz Pîroz Be!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Newroz Bayramı mesajı:

Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve barış köprüsü Nevruz kutlu olsun! Newroz Pîroz Be!

Anadolu’da, Ortadoğu’da, Orta Asya’da ve Kafkaslar’da, bölge halkları ‘Kurtuluş Günü’ (baharın gelişi) olarak Nevruz/Newroz’u kutlamaktadır. Bu bayram çok geniş bir coğrafyadaki direnişin karşısında zalimin yenilgisinin sevincini taşır.

Baskıların, yasakların ve her türlü zor yöntemlerinin fütursuzca uygulandığı ülkemizde, özellikle 1 Mayıs ve yüzyıllardır her yıl 21 Mart gününde coşkuyla kutlanan Nevruz/Newroz, yıllardır “tehlikeli” ve “yasak” ilan edilmiştir.

Türkiye’de geçtiğimiz sene milyonların katıldığı kutlamaların ardından yükselen barış umudu, AKP iktidarı tarafından siyasi çıkarlar için kullanılmak ve maniple edilmek istenmiş, ancak barış için hiçbir gerçek adım atılmamıştır. Aksine iktidar Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin sorunlarını özgürce tartışmak isteyen herkesi susturmak istemiştir. Roboski’de öldürülen çocukların katillerinin hesabının sorulması bile bizzat AKP iktidarı tarafından engellenmiştir. DİSK’in 9. Genel Kurulundaki yaklaşımı Türkiye’nin bu kritik sorununun çözümü açısından bizim için hâlâ temel referanstır: “Sorunun her türlü yasak, korku, yıldırma ve kısıtlamadan uzak biçimde tartışılması zorunludur.”

Kürt sorununun kalıcı çözüm yolu, halkların gönüllü, özgür, eşit ve kardeşçe birliğidir. Bu nitelikte bir birliğin, tarihten gelen kader birliğimiz çerçevesinde zengin olanakları olduğuna inanıyoruz. İşyerlerinde yan yana çalışarak hayatı birlikte yaratan emekçilerin, sömürüden arınmış bir toplumu ve dünyayı da yine birlikte kuracaklarına inancımız tamdır. AKP iktidarı geçtiğimiz seneden beri sadece barışa değil, bu bayramın içerdiği tüm değerlere, eşitliğe, kardeşliğe, özgürlüğe saldırmaktadır. Ülkemiz, yolsuzluğa batmış iktidarını korumak için halkına ölüm saçmaktan, iç savaş kışkırtıcılığı yapmaktan, komşu ülkelerde kirli savaş çetelerini desteklemekten çekinmeyen bir anlayış tarafından yönetilmektedir.

Ancak bu iktidar karşısında umudumuzu pekiştiren en önemli etmenlerden biri de geçtiğimiz yıldan bu yana, özellikle 1 Mayıs’tan sonra Türkiye’yi saran direnişlerdir. Bu direnişlerde halkımız nasıl bir Türkiye istediğini somut olarak ifade etmiştir.

İnancımız odur ki, Ortadoğu halklarının bilgeliği, emperyalistlerin ve diktatörlerin savaşa ve kitle kıyımına dayalı politikalarından çok daha köklüdür. Bu tarihsel mirasın canlı bir kanıtı olan Newroz’un şenlik ateşleri ve Gezi Direnişi’nin yaktığı isyan ateşi hiç sönmeyecek, halkların kardeşliğinin bir simgesi olarak yanmaya devam edecektir.

Nevruz kutlu olsun!

Newroz Pîroz Be!

ITUC ETUC