Image Map

ETUC toplumsal cinsiyet eşitliği talep etti

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 8 Mart vesilesiyle yaptığı açıklamada Avrupa’nın geleceğinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiği çağrısında bulundu.

ETUC, Avrupa’da günümüzde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşmak için net ve somut planların yapılması ve adımların atılması gerektiğine değindi.

ETUC, kadınlara Mayıs 2014’te gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seslerini duyurmak için oy kullanma çağrısı yaptı.
Kadınlar Avrupa’da nüfusun yarısını oluşturmakla beraber siyasi ve ekonomik alanda aynı ağırlığa sahip değil. İş yaşamında kadınlar ayrımcılığa, güvencesiz çalışmaya daha fazla maruz kalmakta ve erkeklerden daha az ücret almaktadır. AB’de üniversite mezunlarının 2/3’ü kadın olmasına karşın yalnızca % 20’si akademisyen olmaktadır. Her alanda kadınlar karar alma mekanizmalarında adil şekilde temsil edilmemektedir.

ETUC bu gerçekliği kabul edilemez olarak tanımlamakta ve bu gerçekliği AB projesi ile bir çelişki olarak sunmaktadır. Bu konuda ileri adımlar için çaba harcayan Avrupa Parlamentosu’ndaki inisiyatifler desteklenmektedir. Ancak AB’nin diğer kurumları aynı ilgiyi göstermemektedir.

ITUC ETUC