Image Map

Basında 1 Mayıs 2014: "1 Mayıs'ta Taksim yasağı yasadışıdır"

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının engellenmesini hak ihlali olarak gören, Taksim’i 1 Mayıs meydanı olarak tescilleyen ve Anayasa’ya göre bağlayıcı sayılan kararı basında geniş yer buldu

GAZETE HABERLERİ: 

ITUC ETUC