Image Map

DİSK Başkanlar Kurulu Kararları – 4 Nisan 2014

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanlar Kurulu, 4 Nisan 2014 Cuma günü DİSK Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonucunda aşağıdaki konuları kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır:

1)    30 Mart 2014 yerel seçimlerinde bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’de seçimler adil ve eşitlikçi bir ortamda yapılmamaktadır. Türkiye tarihinin en şaibeli ve adil olmayan seçimlerinden birisi olarak tarihe geçen bu seçimlerde iktidar en az 2 milyon 229 bin bir oy kaybına uğramıştır. Bu sonuç, halkın yarıdan fazlasının yolsuzluğa, baskılara, kaderinin tek bir kişinin dudakları arasında olmasına onay vermediği anlamına gelmektedir. Bu oy kaybına rağmen seçimden birinci parti olarak çıkan iktidar partisinin lideri, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında bir kez daha ülkeyi kutuplaştırıcı bir söylem kullanmıştır ve bu kabul edilmez bir tutumdur.

Başkanlar Kurulumuz,

  • İktidarın seçim sonuçlarını “uyarı” değil “zafer” diye değerlendirmesi neticesinde işçi sınıfına karşı yeni saldırıların gelebileceğinden hareketle, taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığının yasallaştırılması, kıdem tazminatının gaspı gibi AKP hükümeti tarafından sıkça gündeme getirilen emeğe yönelik tehditlere dair sürecin dikkatle izlenmesi ve olası saldırılara karşı aktif mücadele çizgisinin örülmesi, AKP tarafından çiğnenen sendikal hak ve özgürlüklerin yine aktif biçimde savunulması kararlılığını ortaya koyar.
  • Seçimlerin ardından tırmanabilecek işçi düşmanı politikalara, baskılara, sansüre, savaş kışkırtıcılığına, ayrımcılığa ve otoriter yönetim anlayışına karşı eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik, demokrasi mücadelesini yükseltme iradesini deklare eder.

2)    Türkiye işçi sınıfının temel sorunu olan taşeronlaştırmaya karşı verilen mücadelenin aciliyeti dikkate alınarak, taşeronlaştırmaya işletmelerde ve ana işyerlerinde son verilmesi ve giderek Türkiye’nin gündeminden kaldırılması için diğer konfederasyonlara da çağrı yapılmalı ve sürecin takipçisi olunmalıdır.

DİSK/Tekstil sendikamız ve üyesi Greif işçileri, taşeron sistemine ve sefalet ücretlerine son verecek bir toplu iş sözleşmesi için önemli bir mücadele başlatmışlardır.

  • Başkanlar Kurulumuz Greif işyerinde, işçilerin 44 ayrı taşeron firma üzerinden çalıştırıldığı bu durumun Türkiye’de taşeronlaştırmanın geldiği boyutları gösterdiğini tespit edip, Türkiye işçi sınıfının bu insanlık dışı kölelik düzenine karşı tüm ülke sathında verdiği mücadeleyi destekler.
  • Başkanlar Kurulumuz bir direnişin başarıya ulaşması için gerekli asgari şart olan işçilerin, sendikanın ve konfederasyonun birliğini bozmanın, süreci, bu birliği bozacak tarzda örgütlemenin, işçileri çoğunlukla yanlış verilerle, manipülasyona açık biçimde bilgilendirilmesinin, başta direnen işçiler olmak üzere işçi sınıfına hiçbir katkısının olmayacağının altını çizer ve direnişin başarısını olumsuz etkileyecek, genel olarak işçi sınıfının direnme eğilimlerini zayıflatacak bu gibi eğilimlere karşı önlem alınması noktasında tüm örgütün daha hassas olacağını deklare eder.
  • Greif sürecinde konfederasyonumuz, sendikamız ile işyeri bünyesindeki işçiler arasındaki iletişimin kopmasının ardından, işveren tarafından kapatıldığı belirtilen Hadımköy fabrikasının yeniden açılması ve işçilerin iradesi doğrultusunda bir toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi için, Başkanlar Kurulu düzeyinde görüşmeler yapmış ve oluşturulan komite aracılığıyla sürece müdahil olmuştur.
  • Başkanlar Kurulumuz, DİSK’in ve DİSK’e bağlı sendikaların, sendika-konfederasyon ve işçiler arasındaki birliği ve direnişin geleceğini her şeyin önünde görerek, kendilerine yönelen, eleştiri sınırlarını aşan, doğru bilgilere dayanmayan ve bahsi geçen birliği bozmaya yönelik değerlendirmelere yanıt vermeyi ertelemesini, tarihten bugüne taşınan sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri ışığında gerekli bulur ve destekler.

3)    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta, “Eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve demokrasi için #Direnİşçi” sloganıyla, başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak üzere, ülkenin dört bir yanında, sınıf kardeşlerimiz ve emek dostlarıyla kolkola girerek alanlarda olacağız.

Başkanlar Kurulumuz,

  • 1 Mayıs’a kadar yaşanacak süreci, taşeron cumhuriyetine, asgari ücret başta olmak üzere sefalet ücretlerine, özel istihdam büroları ve kıdem tazminatının gaspı gibi kölelik yasalarını çıkarma planlarına, örgütlenme hakkının gaspına, iş cinayetlerine karşı örgütlenme ve mücadele süreci olarak değerlendirilme kararlılığını ilan eder. 
  • 1 Mayıs’ın, başta İstanbul’da Taksim 1 Mayıs alanında olmak üzere, omuz omuza, kol kola, işçi sınıfının mücadele tarihine yakışacak biçimde örgütlenmesi için diğer emek örgütlerine ve emek dostu örgütlere çağrıda bulunur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

* (DİSK Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Başkanı’nın yönetiminde, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları Başkanları ile üye sendikaların Genel Başkanlarından ya da yerine vekalet edenlerden oluşur.)

ITUC ETUC