Image Map

DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanları 2014 1 Mayıs kutlama hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşıyor

DİSK, KESK, TMMOB, TTB başkanları 2014 1 Mayıs kutlama hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşıyor!

 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan, ülkemizin içinden geçtiği konjonktürde 2014 1 Mayıs kutlama hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmak için, 10 Nisan 2014 Perşembe saat 11:00’da DİSK Genel Merkez toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenliyor.

Tarih: 10 Nisan 2014, Perşembe

Saat: 11:00

Yer: DİSK Genel Merkezi

Adres: Abidei Hürriyet Cad. Nakiye Elgün Sok. No: 91 Şişli-İstanbul

ITUC ETUC