Image Map

ITUC ve ETUC'dan hükümetin Taksim baskılarına kınama

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) Başbakan’a bir mektup yazarak, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) da bir açıklama yayımlayarak Türkiye’de 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını engellemek için yapılan baskıları kınadı 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’dan Başbakan Tayyip Erdoğan’a mektup 

DİSK yöneticilerine yönelik baskılar

Sayın Başbakan Erdoğan,

21 Nisan günü polisin Taksim’deki 1 Mayıs planlamasının yapıldığı bir sendika toplantısını şiddet kullanarak engellediği bilgisini aldık. Dahası polisin toplantının düzenlendiği otele biber gazı sıkması sonucu bazı insanların yaralandı. Aralarında DİSK üyesi sendikaların genel başkan ve genel sekreterlerinin olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Bu durumun önümüzdeki günlerde yaşanacak şiddet olaylarının göstergesi olduğundan endişe duyduk.

2013 yılında 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndaydım, polisin barışçıl göstericilere biber gazı atıldığını, onların dövüldüğünü ve onlara basınçlı su sıkıldığını gördüm. Saldırının vahşeti şok ediciydi, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda sendikacı yaralamıştı.

Bildiğiniz gibi Uluslararası Çalışma Örgütü 1 Mayıs’ın ve o gün düzenlenecek faaliyetlerin sendikalar açısından önemini vurgulamaktadır. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin açıkladığı gibi “özellikle 1 Mayıs vesilesiyle halka açık toplantı düzenleme hakkı sendikacılığın en önemli yönünü oluşturmaktadır.” İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Türkiye hükümetinin, 2008 yılında DİSK ve KESK’in Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs yürüyüşünü aşırı şiddet kullanarak engellemesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğü konulu 11. Maddesini ihlal ettiğini tespit etmiştir.

ITUC’un 176 milyon üyesi adına, polis saldırısını kınıyor ve hükümetinizi sendikaların herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama hakkını güvence altına almaya çağırıyoruz.

Sharan Burrow

ITUC Genel Sekreteri

Açıklamanın İngilizce orjinali için tıklayınız 

ETUC Türkiyeli sendikacılara yönelik zulmü kınamaktadır

DİSK üyeleri 1 Mayıs toplantısı sırasında gözaltına alınmışlardır.

21 Nisan günü Türkiye’de polis, Taksim Meydanı’nda bir otelde 1 Mayıs etkinliklerini planlamak üzere toplanan sendika temsilcilerinin barışçıl toplantısına müdahale etmiştir. Polis biber gazı ve kalkanlarla müdahale etmiş, insanlar yaralanmış, aralarında yöneticilerin bulunduğu 12 DİSK üyesi gözaltına alınmıştır.

ETUC gözaltına alınan sendikacıların derhal serbest bırakılmalarını talep etmektedir.

ETUC Türkiye’de devam eden sendikal haklar ve insan hakları ihlallerini kınamakta ve hükümeti imzalamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine uymaya çağırmaktadır.

Açıklamanın İngilizce orijinali için tıklayınız 

ITUC ETUC