Image Map

İzmir ve Ankara'dan İstanbul'a selam var: 1 Mayıs meydanı için #Direnİşçi

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs komitesine Taksim Gezi Parkında polisin sert müdahalede bulunması İzmir’de ve Ankara’da protesto edildi. 

İZMİR

İzmir

İzmir Konak’ta bir araya gelen sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaşanan olayları kınayarak “İstanbul’da bir polis vahşeti yaşanmıştır. Bizler yaşanan bu olayları kınıyoruz. Yaşanan olaylarda onlarca vatandaşımız yaralanmıştır.  Olaylar sırasında içlerinde yabancı uyruklu insanlarında bulunduğu birçok insanda polis şiddetine maruz kalmıştır.  DİSK, KESK, TMMOB olarak 1 Mayıs’ı taksimde kutlama iradesini göstereceğiz” dedi

Basın açıklamasında “Direne direne kazanacağız”, “Taksim 1 Mayıs alanıdır”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarını atıldı.

ANKARA

Ankara’da da DİSK üyeleri Madenci Anıtı’nda bir araya gelerek İstanbul’daki saldırıyı kınadılar.

ankara

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi ÇALIŞKAN’ın Taksim’de 1 Mayıs ile ilgili gerçekleştirilen basın açıklamasına yapılan saldırı ile ilgili basın açıklaması.

Değerli Basın Emekçileri,

Yaklaşık 10 gün sonra Dünya işçilerinin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı kutlayacağız.

Her zaman olduğu gibi bu kutlamaları Türkiye’nin emek ve demokrasi güçleri olarak birlikte kutlamak için hazırlıklara başladık.

Ülkemizin bütün meydanlarını barış, kardeşlik, demokrasi, adalet için ve sömürüsüz bir Dünya özlemiyle dolduracağız. Türkiye’yi demokrasi ve barış ülkesi yapmak için el ele vereceğiz, kol kola gireceğiz.

Emek ve demokrasi için, bağımsızlık ve adalet için, eşitlik için bir araya gelecek olan milyonlarca emekçi ülkemize gerçek demokrasiyi getirecektir, buna inanıyoruz.

Bizler, Türkiye işçi sınıfı ve emekçiler; demokrasiden, eşitlikten yana, aydınlıktan yana tüm halk güçleri 2014 1 Mayıs’ını barış içinde kardeşlik içinde kutlamak istiyoruz.

Ancak 1 Mayıs kutlamaları konusunda, özellikle Taksim 1 Mayıs Alanı konusunda İstanbul Valiliğinin ve Hükümet’in ortaya koyduğu tavır, ne yazık ki, daha önceki yıllardan farklı değildir.

Taksim 1 Mayıs alanı, DİSK ve Türkiye’nin ilerici ve aydınlık güçleri için, emek güçleri için 1977 1 Mayıs’ında yapılan katliamı andığımız, katliamın faillerini aradığımız bir meydandır. Bu meydan bizim için sadece bir meydan değil aynı zamanda demokrasi ve özgürlük talep ettiğimiz, Türkiye’nin karanlık güçlerinden hesap sorulmasını talep ettiğimiz, faili meçhul bir katliamın aydınlatılmasını talep ettiğimiz bir meydandır.

Bu meydanda bizler Türkiye’nin karanlıklarının aydınlatılmasını talep ediyoruz. Bu meydanı bizlere yasaklamaya kalkanlar bundan neden rahatsız oluyorlar? Merak ediyoruz.

Bugün Konfederasyonumuz DİSK ile birlikte KESK, TTB ve TMMOB yetkililerinden oluşan 1 Mayıs Komitesi ve 1 Mayıs çağrıcılarının Taksim Meydanında Gezi Parkı merdivenlerinde 1 Mayıs ile ilgili basın açıklaması yapmalarına izin verilmemiş, basın açıklaması yapmak isteyen arkadaşlarımız güvenlik güçlerinin her zamanki şiddeti ile karşılaşmışlardır.

1 Mayıs için yapılmak istenen barışçı bir basın açıklamasına bile şiddetle saldıran bir siyasi anlayışın 1 Mayıs kutlamalarına karşı kışkırtıcı bir tavır içine girebileceğinden ciddi olarak endişe ediyoruz.

Bugün Gezi Parkı merdivenlerinde aralarında DİSK Marmara Temsilciler Kurulu üyelerinin de bulunduğu 1 Mayıs Komitesi’ne karşı yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı sırasında gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Hükümet, bu tür güç gösterileri ve saldırgan tavır ile 1 Mayıs Komitesinin Taksim 1 Mayıs Meydanı konusundaki kararlılığını ve direncini kıracağını sanıyorsa bunun boş bir hayal olacağını bir kez daha buradan haykırmak isteriz.

1 Mayıs Meydanı’ndan vaz geçmek demokrasi mücadelesinden vaz geçmektir. Kimse bizden bunu beklemesin.

1 MAYIS’I 1 MAYIS MEYDANINDA KUTLAYACAĞIZ!

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAYACAKTIR!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN DİSK!

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

ITUC ETUC