Image Map

Kazancı'da, Şişhane'de ve Kadıköy'de 1 Mayıs şehitlerini andık

anmaDİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs 2014 Komitesi ve 1 Mayıs bileşenleri, 1977, 1989, 1996 yıllarında 1 Mayıs kutlamalarında katledilenleri Kazancı Yokuşu’nda, Şişhane’de ve Kadıköy’de andı.

Programı doğrultusunda ilk anma 77 1 Mayıs’ındaki katliamın yaşandığı Kazancı Yokuşu’nda gerçekleştirildi. AKM binası önünde bir araya gelen kitle, buradan Kazancı Yokuşunun başında yer alan ve 1 Mayıs şehitleri için yaptırılan anıta yürüdü.

Anmada DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TBB Merkez Konsey üyesi Osman Öztürk, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz birer konuşma yaparken, törene bu dört örgütün temsilcilerinin yanı sıra İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi partiden temsilciler katıldı.

Konuşmaların ardından emekçiler, 1977 yılında 37 emekçinin yaşamını yitirdiği Kazancı Yokuşu’na inerek ellerinde taşıdıkları kırmızı karanfilleri bıraktı.

Kazancı Yokuş’undaki anmanın ardından İstiklal caddesinde bildiri dağıtılarak ve 1 Mayıs’ta Taksim’de olma çağrısı yapılarak Şişhaneye yüründü.  1989 1 Mayıs’ında katledilen Mehmet Akif Dalcı’nın vurulduğu yerde de bir anma etkinliği düzenlendi ve Dalcı’nın öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.

Bir diğer anma etkinliği de 1996 1 Mayıs’ında yitirdiklerimiz için, onların vurulduğu Kadıköy Belediyesi’nin önünde yapıldı.

Anma etkinlikleri sırasında  “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanındayız”, “Taksim 1 Mayıs alanıdır”, “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” sloganları atıldı ve Taksim’de olma kararlılığı dile getirildi.

 

ITUC ETUC