Image Map

Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 42. ölüm yıldönümlerinde yaptığı açıklama:

Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının üzerinden 42 yıl geçti.

12 Mart faşist cuntası döneminde, Tağmaç’ların, Sunay’ların, Erim’lerin, Demirel’lerin onayıyla idam edilen üç fidan, 42 yıldır aramızda yok!..

İşçi ve emekçilere gözdağı vermek, gelişen kitle hareketinin önüne set çekmek, halkı susturmak, anayasal demokratik hakların alanını daraltmak ve sol hareketlere yönelik ciddi bir baskı politikası uygulamak amacıyla 12 Mart faşist cuntası gençliğin üzerine olanca güçleriyle saldırdılar.

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler, köylüler! Kahrolsun emperyalizm!” sloganını idam sehpasında bile haykıran, geleceğimizi karartmış olan IMF ve Dünya Bankası politikalarına karşı çıkan bu üç yiğit devrimci, Anayasa’yı ortadan kaldırmaya çalışmak suçundan TCK’nın 146/1 maddesi uyarınca idam edildiler.

Hem de Anayasa’yı bizzat ortadan kaldıran 12 Mart faşist cuntası tarafından!

Bugün onların bize bıraktığı miras, işçi sınıfının taşeron düzenine, güvencesizliğe, işsizliğe, iş cinayetlerine, özelleştirmelere, yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı mücadelesinde yaşıyor.

Bugün onların bize bıraktığı miras, nitelikli, ücretsiz ve yaygın kamu hizmeti mücadelesinde yaşıyor. Üniversite öğrencilerinin ve eğitim emekçilerinin bilimsel, özerk-demokratik üniversite mücadelesinde; sağlık emekçilerinin halk için sağlık mücadelesinde; ötekileştirilenlerin, kadınların, gençlerin, engellilerin eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam mücadelelerinde yaşıyor.

Bugün onların mirası, HES’lere, nükleer santrallere karşı gelecek kuşaklar için verilen mücadelede; kentsel dönüşümle evinden, yurdundan edilmek istenenlerin öfkesinde; yağmalanmak istenen kentlerimize, su havzalarına, ortak yaşam alanlarımıza, yok edilmek istenen ortak belleğimize sahip çıkma mücadelesinde yaşıyor.

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

ITUC ETUC