Image Map

DİSK Konya'da Soma için taşerona karşı eylemde (Yerel basın derlemesi)

DİSK Konya Temsilciliği Soma’daki iş cinayetinin sorumlularının hesap vermesi ve taşeron köleliğine son verilmesi 20 Mayıs’ya Zafer Çamlı Köşk önünde bir basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. DİSK’e bağlı Nakliyat-İş, Genel-İş ve Emekli-Sen’in katıldığı eyleme emekten yana olan siyasi partiler de destek verdi

O eylemin yerel basına yansımaları

ITUC ETUC