Image Map

Emek ve meslek örgütleri "25 Mayıs'ta Kadıköy'deyiz" dedi

DİSK Bölge Temsilciliği, Türk-İş İstanbul Şubeleri, KESK İstanbul Şubeler Platformu , TDB İstanbul Diş Hekimleri Odası, TMMOB İstanbul İKK ve TTB İstanbul Tabip Odası ortak bir açıklama ile tüm halkımızı işçi ölümlerine ve taşeron köleliğine karşı 25 Mayıs’ta Kadıköy’de olmaya çağırdı. DİSK Genel Merkezi’ndeki ortak basın toplantısında açıklamayı DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu okudu.

Açıklamanın tam metni:

Soma kaza ve kader değil cinayettir!

Taşeron ölüm ve kölelik demektir!

 İşçi cinayetlerine ve taşeron köleliğine karşı 25 Mayıs’ta Kadıköy’e

Soma’da 300’ün üzerinde işçi kardeşimizi yitirdiğimiz katliamın ardından Türkiye’de milyonlar Soma’yı unutmayacağına ve unutturmayacağına söz verdi.

Soma’yı unutmamak ve unutturmamak demek, katliamın faillerinin hesap vermesi için mücadele etmek demektir.

Soma’yı unutmamak ve unutturmamak demek, işçi kardeşlerimizi ölüme götüren ve milyonlarca işçiyi-emekçiyi güvencesizliğe mahkum eden kölece çalışma düzenine son vermek demektir.

Soma’da 301 kardeşimizi yitirmemizin başlıca sebebi, gizli veya açık, yasal ve yasadışı biçimde büyütülen, beslenen taşeron düzenidir.  AKP iktidara geldiğinde, 2002 yılında 387 bin civarında olan kayıtlı taşeron işçi sayısı, bugün 2 milyona yaklaşmıştır. Bugün kamuda her bir kamu işçisi başına 2-3 taşeron işçisi düşmektedir.

Taşeron düzeni başta olmak üzere, tüm güvencesiz çalıştırma biçimleri işçilerin sadece bugününü değil, başta emeklilik olmak üzere tüm sosyal haklarını yani geleceğini de çalmaktadır.

AKP iktidarı ise maliyetleri düşürmek için yıllardır sayısını artırdığı taşeron işçilerin sayısını artıracak, Soma’daki fiili taşeron sistemini yasallaştıracak ve tüm ülkeye yayacak bir yasal düzenleme hazırlamaktadır.

Bizlerden sır gibi saklanan ancak “taşerona müjde” sloganıyla medyada pazarlanan bu yasa tasarısı, basına yansıdığı biçimde meclisten geçerse daha fazla Soma, daha fazla ölüm, daha fazla kölelik getirecektir.

Kimse Türkiye işçi sınıfını, emekçileri vaatler ile kandırmaya kalkmasın, köleliğe daha fazla sabredeceğimizi sanmasın.  Ülkeyi yönetenler işçileri ve emekçileri iç savaş provokasyonları ile birbirine düşürmeye kalkmasın. Çünkü işçiler ve emekçiler artık şu gerçeğin farkındadır: Bu ölüm ve kölelik düzeni, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, kadın-erkek hepimizin yaşamını ve geleceğini tehdit ediyor.

Türkiye’de güvenceli iş ve insanca yaşam hakkı gasp edilen milyonlar için gün güvencesiz ve kölece çalıştırmaya karşı birlik olma ve mücadeleyi yükseltme günüdür. Mücadelemizin talepleri şunlardır:

1. Milyonlarca işçi için kölelik ve ölüm anlamına gelen taşeron çalıştırma kayıtsız şartsız, derhal yasaklanmalıdır2. Özelleştirilen, taşeron şirketlere devredilen tüm madenler yeniden kamu eliyle işletilmelidir.

3. İş sağlığı ve güvenliği adı altında bu alanı taşerona devreden, piyasaya açan yasa çöpe atılmalıdır. İşyerlerinde tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir.

4. Çalışma ve Enerji bakanları derhal istifa etmelidir.

Bu talepler için mücadele çocuklarımız ve Soma’da yitirdiğimiz işçilerin bize verdiği bir görevdir. Biz, DİSK-Türk-İş-KESK-TMMOB- TTB ve TDB olarak bir kez daha ilan ediyoruz ki bu görevin gereğini yapmak boynumuzun borcudur.

Tüm işçileri, emekçileri, emek dostlarını, genç-yaşlı, kadın-erkek tüm halkımızı, taşeron köleliğine ve işçi ölümlerine karşı bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

25 MAYIS’TA KADIKÖY’DE BULUŞUYORUZ! 

ITUC ETUC