Image Map

İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansındaki tartışmaların basına yansımaları

Çalışma Bakanlığı’nın düzenlediği 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’na DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in konuşmaları damga vurdu

ITUC ETUC