Image Map

ITUC'un 1 Mayıs Açıklaması

ŞİRKETLERİN İKTİDARINA KARŞI ÇIK, EŞİTSİZLİĞİ AZALT

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow1 Mayıs vesilesiyle yayımladığı mesajında işçileri sömürü ve baskılara karşı eşitlik ve özgürlükler için mücadeleye çağırdı.

Ekonomik, endüstriyel ve sosyal dönüşümü sürdürmek için işçi iktidarını inşa etmek zorunludur. Günümüzde uluslararası sistem işçilere ve ailelerine ağır şekilde saldırmakta, hükümetler, büyük finans ve büyük sermayenin hâkimiyetine daha fazla girmektedir.
Milyonlarca insan işsizken veya güvencesiz şartlarda sömürü koşullarında çalışırken dünya nüfusunun küçük bir bölümü mutlak iktidarı ve zenginliği elinde tutmaktadır.
Ulusal veya uluslararası alanda ve tedarik zincirlerinde şirketlerin gücüne karşı çıkılmalıdır. Ortak ve sürdürülebilir zenginliğin hâkim olacağı bir geleceğin anahtarı çalışan insanlardadır.
İşçiler dünya genelinde 1 Mayıs’ta sokaklarda ve işyerlerinde eylemlerdeler, çoğu yerde örgütlenme özgürlüklerine, ifade ve toplanma özgürlüğüne ve temel haklarına yönelik baskılara karşı mücadele etmektedirler.
ITUC’un yeni kampanyası çalışanlara saygı göstermeyen 9 CEO’yu teşhir etmektedir. “Dünyanın En Kötü Patronu” oylaması 1 Mayıs’la beraber başlamıştır ve 18 Mayıs’ta ITUC Kongresi’nde “kazanan” açıklanacaktır.
1 Mayıs sendikaların tarihsel değerlerinin ve zaferlerinin kutlandığı bir gündür. Aynı zamanda her yerde işçileri örgütleyeceğimize ve aşağıdaki talepler için mücadele edeceğimize dair söz verdiğimiz gündür:
• Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı
• Yaşanabilecek bir asgari ücret
• Herkes için sosyal güvence
• Sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir istihdam
Sendikalar küresel düzeyde örgütlenerek işçilerin temel haklarını reddeden, işçileri ve ailelerini yoksulluğa sürükleyen ve güvensiz işyerleri üzerinden kar eden sömürücü tedarik zincirini açığa çıkartan ticaret modelini değiştirmeye çalışmaktadır.
Dünya ekonomisinde adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz, şirketlere karşı mücadele edeceğiz ve hükümetlerin yok saydığı işçi hakları ve çevre hakları için taleplerimizi savunacağız.
Küresel sendikal aile mücadelesini sürdürecektir. ITUC Kongresi’nde bir araya gelerek yerel sendikaların mücadele ve eylem deneyimleri üzerinden küresel kampanyalarında ısrarlı olacak ve herkes için daha iyi bir gelecek için işçi iktidarını inşa edecektir.

 

http://www.ituc-csi.org/ituc-may-day-statement

ITUC ETUC