Image Map

İzmir milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan'dan İzmir'deki saldırıyla ilgili soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, İzmir’de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yönetici ve üyelerinin katılımıyla, Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki maden faciasını protesto için İzmir’de düzenlenen yürüyüşte polisin topluluğa çok sert müdahalede bulunmasını, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yaralanmasını bir soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı.
CHP’li Oğuz Oyan, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:
“Büyük bir kalabalığın Soma’daki işçi katliamını protesto etmek üzere toplanması ve bir basın açıklamasıyla sükunetle dağılması üzerinde ilgili sendika ve meslek kuruluşları temsilcilerinin vali yardımcısıyla mutabık kalmalarına rağmen ve aslında polis de barikatlarını kaldırmaya girişmişken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani BEKO’yu hedef alarak TOMA’dan su sıkılmasını ve polisin göstericileri dağıtmak için aşırı şiddet kullanmasını nasıl izah edersiniz? Bir Sendika Konfederasyon Başkanı’nın, polisin hedef gözeterek TOMA’dan sıktığı tazyikli suyla sol kulak ve sol gözünden; düşmek suretiyle de sağ dizinden ciddi biçimde yaralanmasına neden olan ve olayın büyümesinde etkili olan İzmir Emniyet Müdürü ve görev alan yetkili amirler ve polis memurları hakkında derhal bir kovuşturma açtırmayı ve gereğini yapmayı düşünüyor musunuz?”
ITUC ETUC