Image Map

KATLİAMIN FAİLLERİNİ BİLİYORUZ: Dünya insana yatırım yaparken, AKP iktidarı ölüme yatırım yapıyor!

DİSK Yönetim Kurulu’nun Soma’da katliam boyutuna ulaşan iş cinayetiyle ilgili açıklaması:

KATLİAMIN FAİLLERİNİ BİLİYORUZ: Dünya insana yatırım yaparken, AKP iktidarı ölüme yatırım yapıyor!

 

Soma’da yaşanan bir doğal afet değildir! Kaza dedikleri göz göre göre gelen bir katliamdır!

Bu katliamın faili özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını hayata geçirenlerdir.

Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı bu sahalar özel sektöre devredildikten sonra iş kazalarında patlama yaşanmıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar kömür madenlerindeki iş cinayetlerini yüzde 40 artış göstermenin nedeni özelleştirme, taşeronlaştırma sonucu TTK bünyesinde çalışan işçi sayısının üçte bir oranında azalmasıdır.

Katliamın faili, kuralsız çalıştırma nedeniyle madende çalışan işçi sayısını bile tespit edemeyenleridir.

Katliamın faili, çalışan işçi sayısını bilmeyen ancak “işletmede her türlü önlem alınmıştı” diye açıklama yapan zihniyettir.

Katliamın faili 15 yaşında çocuğun ölüm haberinin geldiği madenle ilgili “mevzuata aykırı durum” olmadığını açıklayan Çalışma Bakanlığı’dır.

Katliamın faili, yapılan uyarılara rağmen Soma’da bu tür iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavisine dönük devlet tarafından yapılmış özel bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde yanık ünitesi açmayı “maliyet” olarak görenlerdir.

Katliamın faili, iş sağlığı ve güvenliği yasasıyla bu alanı da özelleştiren, tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki denetim yetkisini bağımsız emek ve meslek örgütlerine vermeyi reddeden hükümettir.

Katliamın faili, daha önce madenlerde yaşanan iş cinayetleri sonrası, “güzel öldüler”, “Bu mesleğin fıtratında ölüm vardır” diyerek yeni katliamları meşrulaştıran AKP hükümetidir.

Katliamın faili, Soma’daki madenlerdeki iş cinayetlerinin araştırılması ile ilgili önergeyi 6 ay boyunca gündeme almayanlardır. Geçtiğimiz sene 9 iş cinayetinin yaşandığı Soma madenleriyle ilgili önergeyi 2 hafta önce reddeden AKP’li vekillerdir.

Katliamın faili, kömürün tonunun maliyetini 130 dolardan 23 dolara indirdiklerini övünerek anlatan işverendir. 130-140 dolardan 28 dolara indirilmiş maliyetin tamamı iş güvenliğine ilişkindir ve kömürün maliyeti işçi canıyla düşürülmüştür.

Taşeron çalıştırmayı yasaklamayan, madenleri yeniden kamulaştırmayan, iş güvenliği yasasını çöpe atıp tüm denetim yetkisini emek ve meslek örgütlerine vermeyenler, yeni katliamlar için yola devam ettiklerini ilan etmiş olacaktır.

DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar, işçi katillerini affetmemek, unutmamak ve hesap sormak için mücadeleyi yükselteceklerdir.

ITUC ETUC