Image Map

Sendikal haklar mevzuatına yönelik üst düzey çalışma grubu toplantısına katılmıyoruz

DİSK Yönetim Kurulu’nun açıklaması: 

SENDİKAL HAKLAR MEVZUATINA YÖNELİK ÜST DÜZEY ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILMIYORUZ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak 21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Komisyonu – Türkiye Sendikal Haklar Mevzuatına Yönelik Üst Düzey Çalışma Grubu toplantısına katılmıyoruz.

DİSK daha önceden bu toplantı dizisi kapsamında daha önce Brüksel ve Ankara’da düzenlenen iki toplantıya ve benzer gündemle düzenlenen Avrupa–Türkiye Parlamenterler Meclisi ve ILO-Çalışma Bakanlığı ortak toplantılarına katılmıştı. Bu toplantılarda Türkiye’de temel işçi haklarının ihlal edildiğini, sendikaya üye olma, sendika kurma, toplu sözleşme, toplu eylem ve grev haklarının gasp edildiğini ifade etmişti. Türkiye’deki sendikal yasaların ILO’nun 87 ve 98 nolu sözleşmeleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği talebimiz bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha dile getirilmişti.

DİSK olarak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında devam eden üyelik görüşmeleri çerçevesinde İstihdam ve Sosyal Politikaları içeren 19. Fasıl’ın açılmasında Türkiye’deki sendika yasalarının ILO Sözleşmelerine uygun hale getirilmesinin zorunlu olduğunu her yerde hatırlattık. Herhangi bir olumlu gelişme olmamasına rağmen diyalog sürecinden kopmadık, toplantılara katıldık, kurumların ve uzmanların görüşlerini dinledik. Ancak bu süre zarfında yasaların ILO 87 ve 98’e uygun olarak değiştirilmesi yani 19. Fasıl’ın açılması yönünde herhangi bir somut ve resmi adım atılmamıştır.

Somut adımlar atılmamasının yanında olumsuz bazı gelişmeler yaşanmıştır.

1. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim Meydanı’nda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Taksim Meydanı ile ilgili bağlayıcı kararına rağmen polis şiddetiyle engellenmiştir. Bu kapsamda çok sayıda kişi gözaltına alınmış veya yaralanmıştır. Genel Merkez binamıza ve sendika kortejlerimize yönelik saldırılar gerçekleşmiştir.

2. Soma madeninde yaşanan iş cinayeti bütün ülkeyi yasa boğduğu gibi ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin durumunu göstermiştir. Soma felaketinin ardından hükümetin sergilediği tavır acılarımızı daha da arttırmıştır. Soma felaketinin ardından düzenlediğimiz yas törenleri ve protesto gösterileri ülke genelinde polis şiddetiyle engellenmek istemiştir.

3. Soma için İzmir’de düzenlenen etkinlikte Genel Başkanımız  TOMA’nın doğrudan hedef alarak gerçekleştirdiği bir saldırı sonrasında yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

1 Mayıs’ın engellenmesi, Soma Madeni’nde yaşanan iş cinayeti ve Genel Başkanımıza yönelik hedef gözetilerek yapılan saldırı, Konfederasyonumuzun 21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantıya katılmasını olanaksız hale getirmiştir.

Hükümet temsilcileriyle “sosyal diyalog” toplantılarına katılıp, asla uygulama aşamasına geçmeyen teknik konular tartışıp hemen ertesinde aynı hükümetin kolluk güçlerinin uyguladığı şiddete maruz kalmak, “diyalog” için uygun zemini tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Bu koşullar altında “Türkiye Sendikal Haklar Mevzuatına Yönelik Üst Düzey Çalışma Grubu” toplantısına katılmanın bir anlamı yoktur. Herkesin sendika kurma, sendikaya üye olma hakkını garanti altına almayan, bütün sendika üyelerine toplu sözleşme ve grev hakkı sağlamayan, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyen yasa ve uygulamalar devam ettikçe, Türkiye’nin insanca yaşanabilir bir ülke olamayacağını ve 19. Fasıl tartışmalarının başlayamayacağına dair görüşümüz, bahsi geçen toplantıya yazılı olarak iletilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur…

 

ITUC ETUC