Image Map

AKP YALANLARINA DEVAM EDİYOR: Taşeron işçiler “kadro”ya değil, haklarını istedikleri için gözaltına alınıyorlar!

 

  • 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası”nın taşeron işçilerinin sendika hakkını ortadan kaldırmasına,
  • Muvazaa kararlarının, yargı kararlarının uygulanmamasına,
  • 12 bin taşeron sağlık işçisinin sendika üyeliğinin taşeron şirketlerin ayak oyunları ile yok sayılmasına karşı
  • Bugün TBMM kapısı önünde çadır açan DİSK/Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi taşeron işçilerine polis şiddetle saldırdı, işçileri ve sendika yöneticilerini gözaltına aldı..
  • DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da gözaltında!

AKP hükümetinin asgari ücretli sağlık işçilerinin değil, taşeron üzerinden emek komisyonculuğu yapan şirketlerin temsilcisi olduğu bir kez daha açıkça görülüyor.

Meclis içinde taşeron şirketler için parmak kaldırılırken, Meclis dışında da haklarını arayan işçilere gaz bombası eşliğinde polis saldırdı!

Hukuk ve insanlık dışı taşeron düzeni iktidar partisi tarafından korunurken, muvazaa ve yargı kararlarının uygulanmasını isteyen işçiler ve sendika yöneticileri hedef alındı.

Taşeron işçilerini geleceksizliğe mahkum edip örgütlü gücünü elinden almak isteyen düzenlemelere ve saldırılara karşı sessiz kalmayacağız!

Sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakları için direnen işçilere gaz bombalarıyla şiddetle saldıran siyasi iktidarı kınıyor, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanmasını ve hem kamuda hem özel sektörde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi sayılmasını savunmaktadır ve savunmaya devam edecektir.

DİSK ve üyesi sendikalar, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanması için işyerlerinde ve alanlarda mücadele etmeye devam edecektir.

DİSK tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, sendikalı ya da sendikasız, taşeron ya da değil tüm işçileri ve emekçileri, taşeronsuz bir Türkiye için mücadele etmeye davet etmektedir.

25-isci-ve-disk-genel-sekrteri-meclis-kapisinda-gozaltina-alindi0350288e50871d891e64

ITUC ETUC