Image Map

DİSK-AR: Bilim insanlarımızın birikimlerinin yok sayılmasına sessiz kalmayacağız

DİSK-AR Dr. Emrah Altındiş gibi saygın bilim insanlarımızın birikimlerinin, emeklerinin yok sayılmasına karşı onlarla yan yana olacaktır!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mikrobiyoloji ve Immunobiyoloji bölümünde görev yapmakta olan bilim insanı Dr. Emrah Altındiş, 3 hafta önce söz konusu üniversitede gerçekleştirilen bir panelde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik sorusu ile bir takım çevreler tarafından tehdit kampanyalarına maruz kalmıştır.

Bir bilim insanına düşen sorumluluk sadece çalışma yaptığı alana hapsolmak değil, aynı zamanda toplumsal bir duyarlılıkla yaşanan haksızlıklara karşı durabilmek olmalıdır.

AKP iktidarının Gezi süreci ile birlikte iyice belirginleşen otoriter, baskıcı kimliği, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde endişe ile izlenmektedir. Bu endişeyi en çok paylaşanlar hiç şüphe yok ki hayat mücadelesini yurtdışında sürdüren Türkiyelilerdir.

Türkiye’de yaşanan haksız ve hukuksuz uygulamaların yok sayılmasına, görmezden gelinmesine karşı çeşitli itirazların gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Hele bu tip bir duyarlılığın sorgulama-eleştirme geleneği üzerine şekillenmesi beklenen akademisyenler arasından gelmesi beklenebilecek bir durumdur.

Bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken ve sorulmaması eksiklik olacak bir soruya karşı oluşturulmaya çalışılan linç havası ancak ve ancak Türkiye’de otoriter eğilimlerin gözle görülen bir şeklidir.

Bir bilim insanının eleştiri yapma hakkına tahammülsüzlüğün üniversitelerde taraftar bulabilmesi ayrıca kaygı verici bir durum olarak değerlendirilmelidir. Dr. Emrah Altındiş`e yönelik sürdürülen linç kampanyasına 19 Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Selahattin Özyurt, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensubu Doç.Dr. Uğur Atan ve ANKA Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Hakan Sağlam da katılmış olması bu durumun açık bir ifadesidir. Kendileri sosyal medyada, Altındiş hakkında küfür ve hakaret içerikli mesajlar yayınlamışlardır.

Bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmek istemesine karşın üniversitelerdeki vesayet sistemi nedeni ile yurtdışında çalışmalarını sürdüren bir bilim insanına karşı girişilen karalama kampanyaları sadece AKP iktidarının değil, onun elinde 12 Eylül darbe hukuku ile büyük oranda yara almış can çekişen kurumların da çürüdüğünü göstermektedir.

Emek alanı ile akademi arasında bir köprü oluşturma çabasında olan DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), saygın bilim insanlarımızın birikimlerinin, emeklerinin yok sayılmasına, fikirlerini özgürce beyan edebilme haklarının gasp edilmesine karşı onlarla yan yana olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

emrah_altındiş

ITUC ETUC