Image Map

Taşeron ve madenlerle ilgili yasaya dair basın açıklaması

DİSK, İş Kanunu’nda taşeronlaştırma ve madenlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarıya ilişkin Ankara’da bir basın toplantısı düzenliyor!

TAŞERONA MAHKUM OLMAYACAĞIZ!
TAŞERON CUMHURİYETİ DEĞİL GÜVENCELİ İŞ,
İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ!

30 Mayıs 2014 tarihinde Meclis’e sevk edilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda taşeronlaştırma ve madenlerle ilgili yer alan düzenlemelere ilişkin DİSK Yönetim Kurulu’nun görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmak için YARIN (4 Haziran 2014) saat 12:30’da Genel-İş Sendikası Genel Merkez binasında bir BASIN TOPLANTISI düzenliyor.

 

 

ITUC ETUC