Image Map

Soma'daki forumun basına yansımaları

Soma’da Dev Maden Sen sendikamız tarafından düzenlenen ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı forumun basına yansımaları

ITUC ETUC