Image Map

BELTAŞ işçisi işi ve ekmeği için yürüdü

20140816_134119

Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ A.Ş. işyerinde çalışırken iş akitleri feshedilen Genel-İş üyesi işçiler, 16  Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş Belediyesi’nden Beşiktaş Meydanı’na yürüdüler. 

Yürüyüşe ve basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Nakliyat İş sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK Sine Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, Genel İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK üyesi sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve işçiler katıldı. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ve KESK Şubeler Platformu sözcüsü Fadime Kavak da eyleme katılarak işçilere dayanışma mesajlarını iletti.  Genel-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ve direnişteki Enerji-Sen üyesi BEDAŞ işçilerinin de konuşma yaptığı eylemde Genel-İş yönetim kurulu adına basın açıklamasını DİSK ve Genel-İş Genel Başkanı Kani Beko okudu. Kani Beko basın açıklamasında  “İşverenin çalışma yaşamının hukukunu da hiçe sayarak, toplusözleşme görüşmelerinden kaçarak hakkımızı gasp etmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

20140816_143321

Yürüyüş ve basın açıklamasının basına yansımaları 

 

 

ITUC ETUC