Image Map

"Emek örgütlerinden dayanışma ziyareti" (Birgün)

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak IŞID katliamından kaçan Ezidiler’i Silopi’de ziyaretimizin BirGün gazetesindeki haberi

Birgün

ITUC ETUC