Image Map

Kadın işçilerin yüreği, Filistinli, Rojavalı, Şengalli kadınlarla!

IŞİD’in kadın düşmanı eylemleri ile ilgili olarak DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

Kadın işçilerin yüreği, Filistinli, Rojavalı, Şengalli kadınlarla!

140813131452_ezidis_512x288_reuters_nocredit

IŞİD isimli kanlı çetenin Ortadoğu halklarına yönelik saldırıları yaygınlaşıp şiddetlenirken, tüm savaşlarda olduğu gibi en büyük bedeli yine kadınlar ödüyor. Başta Rojava olmak üzere Suriye’de kanlı eylemlere imza atan IŞİD çetesi, Irak’ta Ezidilerin yoğun olarak yaşadığı Şengal’i ele geçirince de ilk hedefi kadınlar oldu

Nitekim soykırımdan kaçarak Silopi’ye ulaşabilen Ezidiler, DİSK-KESK-TMMOB ve TTB heyetinin kendilerini ziyareti sırasında IŞİD’in 500 kadını köle yapmak ve satmak amacıyla kaçırdığını ifade etmiştir. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede DİSK ve KESK yöneticileri olarak ziyaret ettiğimiz Ezidi Milletvekili Viyan Dahil de benzer biçimde bu tehdidin altını çizmiştir.

Çocukların çete reisleri ile “evlendirildiği” tören görüntülerini basına servis etmekten çekinmeyen, çocuklara tecavüzü propaganda malzemesi olarak kullanabilen IŞİD’in Şengal’den kaçırdıkları arasında yine çok sayıda çocuk olduğu dile getirilmiştir. Bu kadın ve çocukların satıldığına yönelik haberler de basında yer almaya başlamıştır.

Ortadoğu’da ırkçılığın ve mezhepçiliğin, kadın düşmanlığı ile elele ilerlemesi tesadüf değildir. Irkçılık, mezhepçilik ve kadın düşmanlığı birbirini besleyen ve birbirinden beslenen ideolojilerdir.  Nitekim Türkiye’de de siyasal iktidarın halkı ayrıştırdığı, farklılıkları çatışma konusu haline getirdiği, mezhepçi bir iç ve dış politikaya yöneldiği bir dönemde kadına yönelik saldırılar ve kadın cinayetlerinin artması da rastlantı değildir.

Yaşadığımız bölgede amaçlarına ulaşabilmek için ırk/mezhep temelli çatışmaları kışkırtanlar, kadınların yaşadıkları acıların başlıca sorumlularıdır.

Şiddeti farklı biçimlerde de olsa her gün yaşayan, emeği değersizleştirilmek istenen, neredeyse kölece çalıştırılmak istenen Türkiyeli kadın işçilerin yüreği, Ortadoğu’da direnen Filistinli, Rojavalı, Şengalli, kadınlarla atmaktadır.

Ortadoğu’daki savaşların acısını en ağır biçimde yaşayan, İsrail terörüne ve IŞİD terörüne karşı direnen tüm kızkardeşlerimizin acısı acımız, mücadelesi mücadelemizdir.

Gün, kadınlar üzerinde oynanan kirli oyunlara son verecek olan kadın dayanışmasını yükseltme günüdür.

 

ITUC ETUC